videoprilog Samira Pašalića (Dnevnik 2)

82 ikone u Umjetničkoj galeriji BiH trebaju konzervaciju i restauraciju

Zahvaljujući sredstvima Japanske fondacije Sumitomo od 40 hiljada maraka, veoma važan dio sakralnog slikarstva, zbirka ikona u Umjetničkoj galeriji BiH, bit će sačuvana od daljnjeg propadanja. Za restauraciju novac još nije osiguran.

Izuzetno vrijedan dio kulturne baštine naše države, zbirka ikona Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine opustošena je za vrijeme agresije na BiH. Ukradeno je 45 najvrednijih ikona, a od te prijeratne zbirke ostala su 82 djela, koja su uslijed loših uslova, prvenstveno klimatizacijskih, pretrpjela teška oštećenja.

Kako kaže Ivana Udovičić, kustosica Umjetničke galerije BiH, neke su iz 16. vijeka, a ima i slika koje potpadaju pod zapadno kršćanstvo.

Nakon afere “Ikona”, u koju je sramno upletena naša država preko člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, javnost je upoznata sa statusom naše zbirke ikona koje su čuvane u fundusu Umjetničke galerije BiH.

“82 ikone na drvetu platnu i papiru su u vrlo lošem konzervacijskom statusu, njihova degradacija, odnosno oštećenja podrazumijevaju osipanje bojenoga sloja, degradiranje nosioca, odnosno platna, papira, požutjelost laka, odnosno površinska zaprljanja”, objašnjava Maida Garić, restauratorica u Umjetničkoj galeriji BiH.

Udovičić dodaje kako je konzervacija nešto što im je neophodno, a nakon toga i restauracija.

Zbirka sadrži primjerke umjetnosti istočnog i zapadnog kršćanstva. Zastupljena su djela domaćih, grčkih i ruskih ikonopisaca, a naslijeđeno je i nekoliko kopija fresaka iz manastira Lomnica iz 19. vijeka. Dobijena sredstva dovoljna su samo za prvi dio, tj. konzervaciju, a za drugi dio, odnosno restauraciju, možda se desi neko čudo pa se zvanična politika počne brinuti za očuvanje kulturne baštine ove države.

federalna.ba

Umjetnička galerija BiH ikone
Akademija likovnih umjetnosti Umjetnička galerija BiH Ishodišta
0 03.11.2022 21:48
Atelje na broju 19 Marijo Mikulić Ismet Mujezinović Roman Petrović Todor Švrakić izložba Umjetnička galerija BiH
0 12.09.2022 20:51
Ivan Hrkaš Umjetnička galerija BiH
0 01.09.2022 20:34
Umjetnička galerija BiH Strajo Krsmanović
0 09.07.2022 13:01
Claudio Malacerne Umjetnička galerija BiH Italija Marco Di Ruzza
0 03.06.2022 21:39