Život i djelo Hamida Ragipovića Beska

Hamid Ragipović Besko rođen je u Točilovu kod Tutina. Snimao je pjesme iz svih dijelova Sandžaka. Sarađivao je sa brojnim muzičarima kao što su Ismet Alajbegović, Drago Trkulja, Jozo Penava, Rade Jovanović, Spaso Berak, Slobodan Vidović i Ivan Bernadić. Snimao je za Arhiv RTV Sarajevo i bio je diskografski aktivan. Spomenut ćemo samo neke od pjesama koje je snimio za Arhiv: „Pokraj kuće male“, „Sanak me mori“, „Mlad se Jusuf oženio“ i „Ja uranih jutros rano“. Poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije imate priliku da čujete priču o životu i djelu Hamida Ragipovića Beska.

Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

Moj život je muzika