videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Zenički rudari izvan jama dok ne dobiju decembarsku plaću i naknade

Zbog neisplaćenih plata, naknada za topli obrok i regresa, rudari Mrkog uglja Zenica ni danas nisu sišli u jame. Za razliku od zeničkog rudnika, rudari Kreke iz Tuzle, koji se suočavaju s istim problemom, nisu obustavljali proizvodnju, ali ako im ne budu udovoljeni zahtjevi najavljuju obustavu rada.

Proizvodnja na pogonima Stara jama i Raspotočje od jučer je obustavljena. Rudari zbog neisplaćene decembarske plaće, te dvije naknade za topli obrok i regresa u jame nisu željeli sići.

„Psihički više nisu spremni da izvršavaju poslove u jami koje trebaju da rade. Stali su i vidjet ćemo šta će se dešavati“, kaže Elvedin Alić, predsjednik Sindikalne organizacije pogona Stara jama RMU Zenica.

Uprava rudnika je pokušala osigurati novac, no zbog slabe proizvodnje koja je ispod planirane prihodi rudnika nisu dostatni za isplatu plaća i ostalih obaveza.

„I pored ogromnih sredstava koja su uložena u modernizaciju Rudnika Zenica kao i finansijsku podršku koju smo dobijali od JP Elektroprivreda BiH u prethodnim godinama, radi se o preko 200 miliona maraka, efekti su izostali. Efektivnost je ostala na niskom nivou te je pred Rudnikom Zenica teška i neizvjesna budućnost“, istakao je Mensur Hukić, direktor ZD RMU Zenica.

Zbog finansijske situacije na zeničkom rudniku nadaju se novoj pozajmici od vladajućeg društva Elektroprivrede, kako bi još jednom prebrodili aktuelne problem.

„Nadam se pozitivnom rješenju, da dobijemo zeleno svijetlo da će pozajmica doći da se do sutra izvrši uplata“, rekao je Alić.

Iz krovnog rudarskog sindikata kazali su da je postignut dogovor sa vladajućim društvom Elektroprivredom BiH da se plaće rudarima zeničkog i rudnika Kreka u Tuzli za decembar i januar isplate u predviđenim rokovima.

„Uvažavajući činjenicu da smo zbilja u decembru i januaru imali jako nizak nivo realizacije planiranih  prozivodnih rezultata u jednom i drugom rudniku, bitno je da smo na tom sastanku usaglasili zahtjev koji je prihvaćen od Elektroprivrede i rudnika o neupitnosti isplate plate i za januar“, istakao je Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika u rudnicima FBiH.

Za razliku od rudnika u Zenici, proizvodnja u tuzlanskoj Kreki za sada nije obustavljena. Ukoliko postignuti dogovori ne budu realizirani do sutra, sindikati ova dva rudnika najavili su stupanje u radnički neposluh, što će zasigurno zbog prekida proizvodnje izazvati nove finansijske gubitke rudnika.

federalna.ba

RMU Zenica
Rudnik Kreka RMU Zenica rudari Vlada FBiH Elektroprivreda BiH
0 22.11.2022 18:30
Elvedin Avdić RMU Zenica štrajk
0 21.07.2022 17:14