Završna konferencija projekta ILIRIC
(Izvor: Fena/Ilustracija)

Završna konferencija projekta ILIRIC

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja - CIP organizira posljednje radionice i završnu konferenciju projekta ILIRIC od 25. do 27. listopada 2023. godine u Hotelu Buna na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta.

Projekt ILIRIC je usmjeren na implementaciju Lisabonske konvencije u Bosni i Hercegovini. Projektni tim ILIRIC-a analizirao je sve propise iz područja priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, omogućio prevođenje pratećih dokumenta Lisabonske konvencije na sva tri jezika u službenoj uporabi u BiH, čime je Lisabonsku konvenciju učinio razumljivijom, a samim time i prihvatljivijom za korištenje u BiH i regiji.

U sklopu projekta kreiran je i predstavljen Model zakona o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija čijim bi usvajanjem dosegli potpunu harmonizaciju zakonodavstva s odredbama Lisabonske konvencije, čime se Bosna i Hercegovina približava europskim trendovima u priznavanju.

Događaju će nazočiti predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH – HEA, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS, Agencije za visoko obrazovanje RS, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke te javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Projekt ILIIRIC je prepoznao i financira Vijeće Europe.

federalna.ba/Fena

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata