Delegati Doma naroda PSBiH o usvajanju dva važna zakona za evropski put BiH

Delegati Doma naroda PSBiH o usvajanju dva važna zakona za evropski put BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u drugom čitanju, a koji je predložilo Vijeće ministara BiH. Također, isti je dom usvojio danas po hitnom postupku i Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, što je jedan od uslova za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. 

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi koji je usaglašen s ekspertima SIGMA-e i Mišljenjem Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH stvaraju se uvjeti za uspostavu Registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uvjeta za početak sustavne reforme javne uprave na državnoj razini.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza (HDZ BiH) kazao je da su delegati usvojili dva izuzetno važna zakona.

- Kada ovaj zakon stupi na snagu ceh će isključivo platiti nositelji javnih funkacija, koji neće biti posvećeni svom poslu. Mjesecima smo pokušali usaglasiti stavove. Prije sedam dana imali smo preko 150 prigovora jedne strane s kojim smo radili na tom zakonu. Zasigurno smo donijeli jedan strog zakon, ali zakon koji predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na ovo što trenutno imamo – kazao je Bunoza.  

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović (NiP) zahvalio je delegatima Doma naroda koji su podržali ova dva zakona.

- Sasvim sigurno da je usvajenjem ovih zakona BiH još jedan korak bliže ka otvaranju pristupnih pregovora sa EU. Sasvim sigurno to su dva zakona koji će u BiH povećati trasparentnost i doprinijeti u značajnoj mjeri suzbijanju korupcije – smatra Ademović.  

Marina Pendeš (HDZ BIH) izjavila je da su ispred Kluba Hrvata podržali ova dva zakona.

- HDZ BiH je već davno svim svojim programskim dokumentima jasno kazao da evropski i euroatlanski put nemaju alternativu i u tom smislu smo u potpunosti dali potporu prijedlogu koji je usvojen na Vijeću ministara – kazala je Pendeš.  

Radovan Kovačević (SNSD) smatra da su zastupnici dnašanjim usvajanjem dva zakona napravili značajan korak ka tome da 21. marta BiH dobije pozitivan odgovor te da Evropska komisija donese odluku o otpočinjanju pregovora sa BiH.

- Za nas iz Republike Srpske to je jako bitno.  Uvijek moram da kažem na prvom mjestu zbog toga što smo bliže EU to smo dalje od toga da u BiH može biti bilo kakav, a pogotovo lažni visoki predstavnik ili da u BiH u Ustavnom sudu mogu da sjede bilo kakvi stranci – kazao je Kovačević.

Džemal Smajić (SBiH) naveo je da su ispred Kluba Bošnjaka iz opozicije ukazivali na to je da je članom 18. stav 3 prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH utvrđeno da  Komisja o sukobu intersa ima sedama članova, koje imeniju  PSBiH, a koja osigurava da sastav komisije odražva jedanku zastupljenost  Bošnjaka, Srba i Hrvata kao konstituivih naroda uz osiguranje jednog člana ostalih u skladu sa Ustavom BiH.

-  Osnovna manjkavost ovog zakona je što je ovakav sastav Komisje u suprotnosti sa Ustavom BiH, konkretno članom 9. gdje se kaže funkcioneri imenovani na položaje u institucijama BiH u pravilu održavaju sastav naroda BiH. Sastav naroda je utvrđen popisom iz 2013. godine kojim se kaže da ima 50 posto Bošnjaka, 30 posto Srba, 15 posto Hrvata i tri i nešto posto ostalih. Znači ovaj usvojeni zakon je u suprotnosti sa Ustavom BiH, ali pošto se radi o evropskom zakonu bio sam suzdržan, nisam htio da glasam protiv da budem prepreka na približavanju BiH interagonama EU – kazao je Smajić.

federalna.ba/Fena

Dom naroda PSBiH
Dom naroda PSBiH
0 03.06.2024 13:16
SNSD Dom naroda PSBiH
0 29.03.2024 19:45
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda PSBiH
0 18.03.2024 18:28
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda PSBiH
0 18.03.2024 16:34