Zasjedala Vlada BPK Goražde
(Izvor: Fena/Elma Geca)

Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za šume Ministarstva za privredu - odnosno Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde za 2024. godinu. Za realizaciju Plana predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 438.400 KM. 

Predviđena sredstva koristi će se u skladu sa odredbama Zakona o šumama BPK Goražde, između ostalog, za izradu šumsko-privrednih osnova za šume u državnom vlasništvu i privatne šume te biološku obnovu šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumsko-privrednom osnovom, Godišnjim planovima gospodarenja ili Godišnjim planovima realizacije šumsko-privredne osnove.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, data je saglasnost ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje zdravstveno osiguranje nemaju po nekom drugom osnovu a kojim je priznat status raseljene osobe i povratnika, te djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65 godina života, za ovu godinu.

Odlukom Vlade ovom ministarstvu saglasnost je data na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda - Tekući transferi pojedinicima - roditelj hranitelj za 2024. godinu, čija je vrijednost 20.000 KM. Sredstva po ovom programu namijenjena su za realizaciju obaveza koje proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u FBiH, odnosno za finansiranje hraniteljskih naknada.

Kako bi se osigurao prijevoz učenika koji u školskoj 2023/2024.godini, pješače četiri kilometra i više do škole ili prvog autobuskog stajališta, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnot je data na Programe utroška sredstava OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići, OŠ "Ustikolina" iz Općine Foča u FBiH. Sredstva za realizaciju programa u iznosima od 26.000 KM i 10.500 KM obezbijeđena su u budžetima škola.

Ovom ministarstvu saglasnost je data i na Program utroška sredstava čija implementacija između ostalog ima za cilj poboljšanje cjelokupne aktivnosti i kvalitete obrazovnog procesa kroz podsticanje i promovisanje takmičarskog duha te unapređenje kvalitete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama na prostoru BPK Goražde.

Resornoj ministrici Vlada je dala saglasnost za potpisivanje sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - Kantonalni odbor BPK Goražde Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na prostoru BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu BPK-a. Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH i Općini Pale u FBiH za mjesec januar 2024., odobreni su tekući transferi u iznosu od po 30.000 KM, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde. 

federalna.ba/Fena

Vlada BPK Goražde sjednica
Predstavnički dom Parlamentarna skupština BiH sjednica
0 18.04.2024 12:27
Federalni parlament nasilje sjednica
0 04.04.2024 13:07
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sjednica počela
0 02.04.2024 12:46