Zapošljavanje osoba sa Down sindromom – izazovi i perspektive

Udruženje “Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovineˮ organizira Okrugli sto pod nazivom “Zapošljavanje osoba sa Down sindromom – izazovi i perspektiveˮ

Okrugli sto će se održati u ponedjeljak 14.11. 2022. godine, u hotelu Hollywood, s početkom u 12h. Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje mladih sa Down sindromom na području Općine Ilidža “ koji finansira Općina Ilidža.

Cilj Okruglog stola je ukazati na važnost i obavezu zapošljavanja osoba sa Down sindromom na otvorenom tržištu rada, ali i govoriti o važnosti multisektorskog pristupa i uključivanja svih nadležnih resora u donošenju sistemskih rješenja, onako kako nas obavezuje UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Na ovom Okruglom stolu prezentovat ćemo vodič „Zapošljavanje osoba sa Down sindromom - izazovi i perspektive“ i odgovoriti na najčešće izazove sa kojima se susreću osobe sa Down sindromom. Kako bi osoba s Down sindromom bila zaposlena ili radno angažirana, neophodno je osigurati kvalitetnu tranziciju od škole do tržišta rada. Stoga ćemo na Okruglom stolu predstaviti i Individualni tranzicijski program (ITP) kao važan alat u kreiranju tranzicije od škole do tržišta rada. Također ćemo čuti primjere pozitivne prakse poslodavaca koji imaju zaposlenike osobe s Down sindromom. Pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno je od temeljnih ljudskih prava a nepoštivanje tog prava predstavlja diskriminaciju po osnovu invaliditeteta.

Na Okruglom stolu učešće će uzeti predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu zaštitu raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, Kantonalne službe za zapošljavanje i općinskih biroa, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeteom predstavnici srednjih škola i privrednici, koji će svako iz svog aspekta govoriti o zapošljavanju osoba sa invaliditeteom.

Kujović Sevdija, predsjednica Udruženja:

( Dunja Jelovac )

Pod lupom Koalicija Pod lupom izbori prijevremeni izbori
0 05.02.2023 22:14
Elvedin Sedić Bihać izbori prijevremeni izbori
0 05.02.2023 21:54
Migdad Hasanović SDA izbori prijevremeni izbori Vogošća
0 05.02.2023 21:47
SDP SDP BiH Tuzla Zijad Lugavić izbori prijevremeni izbori
0 05.02.2023 21:45