Zamjenik generalnog direktora Direkcije Evropske komisije za unutrašnje poslove u posjeti BiH

Zamjenik generalnog direktora Direkcije Evropske komisije za unutrašnje poslove u posjeti BiH

Zamjenik generalnog direktora (DDG) Direkcije Evropske komisije za unutrašnje poslove Oliver Onidi će boraviti u posjeti Bosni i Hercegovini 12. i 13. februara, a predvodi delegaciju predstavnika država članica EU i agencija EU - Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex), Europol i Agencija Evropske unije za azil.

U fokusu ove posjete je praćenje realizacije Akcionog plana EU za zapadni Balkan od strane Bosne i Hercegovine, te razgovor o obavezama, realizaciji i mogućim potrebama Bosne i Hercegovine za dodatnom podrškom u pet oblasti iz Akcionog plana.

Onidi će se sastati sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, ministrom sigurnosti BiH Nenadom Nešićem, kao i sa rukovodiocima iz ministarstava i agencija BiH nadležnih za granicu, upravljanje migracijama, azil, prihvat, viznu politiku, borbu protiv krijumčarenja migrantima i trgovine ljudima.

Tokom posjete, bit će upriličeno i zvanično otvaranje pregovori o Statusnom sporazumu o Frontexu sa Bosnom i Hercegovinom.

Statusni sporazum o Frontexu će omogućiti Frontexu da rasporedi Stalne snage evropske granične i obalske straže na teritoriji Bosne i Hercegovine, na zahtjev nadležnih vlasti u BiH, radi podrške aktivnostima upravljanja granicom.

Jača saradnja u upravljanju granicama će biti korisna i za Bosnu i Hercegovinu i za EU.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na zapadnom Balkanu koja nema Statusni sporazum o Frontexu, a otvaranje pregovora je jedan od prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni prije sastanka Evropskog vijeća u martu, kada će raspravljati o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH.

Od 2018. godine, kada je veći broj migranata počeo prelaziti u Bosnu i Hercegovinu, Evropska unija je izdvojila više od 140 miliona eura za podršku upravljanju granicama i zadovoljavanju humanitarnih potreba migranata, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH. 

federalna.ba/Fena

BiH Direkcija Evropske komisije za unutrašnje poslove