Zakonu o vojnim stanovima usporena procedura, Dom naroda PFBiH odobrio ga u formi nacrta

Zakonu o vojnim stanovima usporena procedura, Dom naroda PFBiH odobrio ga u formi nacrta

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova, na sjednici, bez ijedne diskusije, Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Po riječima federalnog ministra prostornog uređenja Željka Nedića, predložene izmjene aktuelnog zakona iz ove oblasti prvenstveno su vezane za utvrđivanje naknada pripadnicima bivše JNA zbog gubitka stanova u FBiH, kao i izvršavanja, u vezi s tim, desetina presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

Za provođenje zakona, rekao je također miistar, treba obezbijediti oko 21,5 miliona KM na period od dvije godine, a bude li Federacija odlagala njegovo donšenje, budžetski troškovi bi mogli biti veći i do tri puta.

Riječ je o stanovima u Federaciji bivših vojnih lica JNA, koja su ostala u službi u drugim državama nastalim raspadom bivše SFRJ, a nisu u tim drugim državama izvan Bosne i Hercegovine stekli stanarsko pravo ili status koji dogovara tom pravu.

Ministar Nedić kaže da u posljednje vrijeme, usljed nedostatka propisa i nedonošenja zakona, sudovi u Federaciji BiH u parničnim postupcima donose presude i odlučuju po tužbama presuđujući isplate naknada tj. obeštećenja u predmetima vojnih stanova i po tržišnim cijenama. Osim toga, kaže da i Ustavni sud BiH dosuđuje aplikantima naknade zbog dužine vođenja postupaka.

- S obzirom na sve veći broj ovakvih tužbi i apelacija, neophodno je da se donese zakonsko rješenje u što kraćem vremenskom roku kako bi se izbjegle daljnje negativne posljedice po federalni budžet – napominje Nedić.

U toku pripreme ovog zakonskog rješenja, Ministarstvo je pribavilo podatke od Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o ukupnom broju stanova koje tretira ovaj zakon.

- Radi se o 673 stana površine ukupno oko 35. 800 kvadratnih metara, s naznakom da ovi brojevi nisu fiksni budući da se prikupljanje podataka od susjednih zemalja o stambenom statusu lica tamo vrši otežano, pa se za dostavljenje traženih podataka čeka više od šest mjeseci – istakao je Nedić.

Kako je ukupna kvadratura stanova oko 35.800 kvadratnih metara, a predloženi iznos naknade 1.000 KM po kvadratnom metru stana umanjen za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje po kvadratnom metru, to ukupni iznos finansijskih sredstava potrebnih za osiguranje naknada po ovom osnovu Ministarstvo procjenjuje na oko 21,5 miliona KM.

- Ukoliko se danas ne bi usvojilo ovo zakonsko rješenje, cijenimo da bi kroz nastavak sudske prakse i presuđivanje naknada po tržišnim cijenama za posljedicu imalo opterećenje po budžet FBiH od najmanje 71 milion KM te dodatno, uz sudske troškove i kamate, na kraju dostiglo iznos od oko 100 miliona KM – ističe također Nedić.

Tvrdi da je navedeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo izbalansiran i kompromisan prijedlog donesen na osnovu ocjene svih presuda i odluka koje se odnose na vojne stanove.

- Također, ovim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine i otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu tako što se iznos od 70 posto sredstava za izdvajanje u stambeni fond lokalne samouprave smanjuje na iznos od 30 posto, pri čemu se vodilo računa o zaštiti njihove imovine i pravnih interesa te da funkcionalnost tih fondova ne bude ugrožena – rekao je Feni ministar Nedić.

Ovaj zakon je predložila Vlada FBiH po hitnom postupku, ali su mu danas delegati Doma naroda usporili proceduru i vratili ga u formu nacrta.

Prethodno su većinom glasova odbacili prijedlog delegatskog kluba bošnjačkog naroda da zakon bude povučen iz današnjeg dnevnog reda.

federalna.ba/Fena

stanovi na kojima postoji stanarsko pravo stanovi stanarsko pravo
Doma naroda Parlamenta FBiH sjednica stanovi izvještaji pomilovanje
0 25.03.2024 08:06
subvencija subvencioniranje subvencije stanovi Nihad Uk
0 11.01.2024 17:19
subvencija subvencioniranje subvencije stanovi
0 10.01.2024 18:02
Vlada Federacije BiH sjednica Mostar stanovi
0 09.01.2024 13:08
Zoran Pavlović Banja Luka cijene stanova stanovi
0 06.01.2024 07:56