Razgovarala: Amra Ličina

Za FR Topić: Rijeke u BiH su itekako ugrožene

Aktivisti širom svijeta, pa i Bosne i Hercegovine, danas obilježavaju Međunarodni dan rijeka. Hiljade ljudi svake godine širom svijeta podižu svoj glas kako bi slavili rijeke svijeta i one koji se bore za njihovu zaštitu. Ovim povodom gost Intervjua na Federalnom radiju bio je Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.

 

Desetine hiljada ljudi svake godine širom svijeta podižu svoj glas kako bi slavili rijeke svijeta i ljude koji se bore za njihovu zaštitu. Međunarodni dan rijeka je dan kada se slave uspjesi kao što su uklanjanje brana i uspostavljanje prirodnog riječnog toka. Prije svega, to je dan kada se zajedno djeluje i pokazuje da ti problemi nisu samo lokalnog karaktera, već predstavljaju globalni problem. Kakva je trenutno situacija u Bosni i Hercegovini na današnji dan? Može li se reći da su rijeke u BiH ugrožene i izgradnjom i zagađenjima izazvanim ljudskim faktorom?

„Rijeke u Bosni i Hercegovini možemo reći da su itekako ugrožene. Više faktora je tu u igri, napadnute su da se koriste kroz gradnju hidroenergetskih objekata, te kroz neke vidove zagađenja, kao što su otpadne vode, naprimjer. I kad pogledamo širu sliku, možemo doći do zaključka da Bosna i Hercegovina, koja je jedna od zemalja jako bogatih pitkom vodom, trpi pritiske da se te rijeke na neki način eksploatišu ili se ne uvažava adekvatna zaštita i upravljanje samim tim rijekama. To dodatno govori kada pogledamo koliki je procenat samih riječnih tokova zaštićen. Radi se o vrlo malom procentu, od oko 3% zaštićenog teritorija Bosne i Hercegovine, oko 1% toga spada na rijeke. Tako s našim najboljim i najvrednijim resursom ne raspolažemo najbolje i itekako treba da se okrenemo ka tome da ga više štitimo.“  

 

Što se tiče problemi sa kojima se najčešće aktivisti suočavaju u cilju očuvanja rijeka?

„Ono što ja mogu definitivno da kažem da se aktivisti suočavaju s glavnim problemom kada su u pitanju izgradnja hidroenergetskih objekata. To jeste, aktivisti žele da sačuvaju rijeku koja je trenutno zdrava, koja ima slobodan tok i koja je bogata po pitanju biodiverziteta i oni jednostavno žele da sačuvaju trenutno stanje koje drugi žele da eksploatišu. I ono što se često u našem društvu prezentuje, posebno u političkim krugovima, jeste da onaj ko želi nešto da eksploatiše – čini dobro, a ovaj koji brani je, kako se to danas moderno naziva, zeleni terorist. A svi aktivisti za rijeke žele da sačuvaju svoje rijeke u njihovom najboljem obliku. Tako da je tu problematika velika.“

 

Na pitnje kakva je budućnost rijeka u Bosni i Hercegovini, Topić je kazao:

„To je stvarno jedno teško pitanje na koje ne znam kako da odgovorim. Pokušat ću biti optimističan i reći da vjerujem u aktiviste i u mlade generacije da ćemo jednostavno popraviti našu sliku i našu svijest, te da ćemo se okrenuti prirodi i zaštiti rijeka. Posebno rijeka, koje predstavljaju izvor pitke vode, a samim tim i izvor života.“

 

 

 

Vladimir Topić Federalni radio
Vijesti u 12 Federalni radio
0 02.06.2024 12:59
Federalni radio sport
0 01.06.2024 23:45
Vijesti u 22 Federalni radio
0 01.06.2024 22:02
sport Federalni radio
0 01.06.2024 17:45
Vijesti u 17 Federalni radio
0 01.06.2024 17:43
sport Federalni radio
0 30.05.2024 22:57