'Vodič Arhiva Federacije' omogućava uvid korisnicima u arhivsku građu
(Izvor: Fena/Harun Muminović)

'Vodič Arhiva Federacije' omogućava uvid korisnicima u arhivsku građu

Arhiv Federacije je povodom 9. juna, Međunarodnog dana arhiva i dana Arhiva Federacije, u prostorijama Bošnjačkog instituta-Fondacije Adil Zulfikarpašić upriličio predstavljanje knjige “Vodič Arhiva Federacije” autora Admira Hadrovića, direktora Arhiva Federacije BiH.

“Vodič Arhiva Federacije” je stručna publikacija koja sadrži podatke o cjelokupnoj arhivskoj građi koje ta institucija posjeduje, stručno sređuje i obrađuje te daje na korištenje u razne svrhe.

Direktor Arhiva Federacije BiH Admir Hadrović ovom prilikom je kazao da je ova institucija osnovana 1994. godine, a s radom je počela 1997. godine. 

- Iako pripada skupini mlađih arhivskih ustanova u zemlji i inozemstvu on je u dvije i po decenije svog postojanja izrastao u arhivsku ustanovu koja se može pohvaliti činjenicom da posjeduje više od 1.500 metara dužnih arhivske građe, te preko dvije i po hiljade bibliotečkih jedinica i oko 150 metara dužnih periodike - kazao je Hadrović.

Istakao je da je ovaj Vodič idealna prilika da se i šira javnost upozna s građom koju Arhiv Federacije posjeduje.

- Sadržajem onoga što čuva, Arhiv Federacije BiH fundusom koji posjeduje predstavlja instituciju bez koje je nezamislivo proučavanje  historijskih, političkih, društveno-ekonomskih, humanitarnih i kulturnih prilika pred kraj 20. i početkom 21. stoljeća - dodao je Hadrović.

Naglasio je i da je Arhiv svakim danom dostupan za javnost i da se povećava broj korisnika te da će „Vodič Arhiva Federacije“ u znatnoj mjeri olakšati korisnicima pristup građi arhiva.

Arhivski savjetnik Sejdalija Gušić je istakao da se arhivi sve više otvaraju javnosti te da su značajni za istraživače, naučnike, studente, kao i za građane koji imaju određene potrebe za dokazivanjem nekih pravnih činjenica iz arhivske  građe.

„Vodič Arhiva Federacije“ jednostavno objašnjava šta to Arhiv čuva u svojim fondovima i zbirkama. I na taj način je i javnost upoznata šta može naći u Arhivu - kazao je Gušić.

federalna.ba/Fena

Vodič Arhiva Federacije