Vlada FBiH: Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM

Vlada FBiH: Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM

Federalna vlada izdvojila je 600.000 KM za pomoć gradu Stocu za saniranje posljedica potresa. Novac će biti doznačen u roku od 30 dana. Eventualna neutrošena sredstva, grad je dužan vratiti u Proračun Federacije po završetku Programa. Grad Stolac je u obvezi da dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov namjenski utrošak u roku od 15 dana od dana završetka projekta.

federalna.ba

Vlada FBiH Stolac zemljotres