Vlada FBiH usvojila Plan rada Federalnog zavoda PIO
Fena

Vlada FBiH usvojila Plan rada Federalnog zavoda PIO

Vlada Federacije BiH je usvojila Plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, sačinjen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Aktivnosti planirane za 2021. godinu usmjerene su ka realizaciji zacrtanih strateških ciljeva iz Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda 2021-2023. godina.

Sredstva potrebna za realizaciju godišnjeg plana usaglašena su s Dokumentom okvirnog budžeta Federalnog zavoda 2021-2023. godina, kao i s gornjom granicom rashoda za 2021. godinu Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH 2021-2023. godina.

Realizacija ovogodišnjeg plana će ovisiti o epidemiološkoj situaciji nastaloj zbog pandemije koronavirusa.

Strateški ciljevi Federalnog zavoda tokom 2021. godine su osiguranje i unaprjeđenje učinkovitije provedbe prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te uspostava jedinstvenog informacijskog sistema.

Planom je, uz ostalo, predviđeno donošenje 37.400 rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnih, te 78.600 na osnovu domaćih propisa. Planirano je i smanjenje za 27.800 broja neriješenih predmeta primjenom svih propisa u prvom i drugom stepenu, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH Plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje aktivnosti
Martin Luther King Vlada FBiH istraga zvuk
0 18.01.2021 12:35
Vlada FBiH Plan cijepljenja protiv COVID-19
0 14.01.2021 15:10
RMU Zenica RMU Breza EP BiH Vlada FBiH
0 14.01.2021 11:07