Vlada BPK Goražde: Odobrena isplata rata studentskih stipendija

Vlada BPK Goražde: Odobrena isplata rata studentskih stipendija

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjo sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime isplate treće i četvrte rate od ukupno sedam studentskih stipendija studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2023/2024. godinu.

Saglasnost je dobila i odluka o odobravanju 25.000 KM na ime drugog, trećeg i četvrtog dijela od ukupno dvanaest dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde, a na prijedlog  ministarstva saglasnost je data premijeru i resornoj ministrici za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojim se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou kantona.

Pravo po ovom osnovu ostvarilo je osamnaest sportskih klubova za čije aktivnosti su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 458.923,23 KM, umanjena po osnovu ranije akontativne isplate u iznosu od 152.400 KM.

Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK data je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci četiri putnička i dva motorna vozila za potrebe Uprave policije, čija je vrijednost 229.940 KM, a zbog procijenjene vrijednosti, ugovor sa odabranim isporučiocima potpisat će  premijer BPK Goražde.

Po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda – Tekući transferi za zdravstvo od značaja za kanton, odlukom Vlade BPK sa iznosom od 15.000 KM podržat će se projekat JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu pod nazivom „Detekcija visokorizničnih tipova HPV u svrhu prevencije karcinoma grlića materice“.

Razmatrajući materijale iz resora mistarstva saglasnost je data i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja BPK Goražde te Odluku kojom se daje saglasnost JU Zavod zdravstvenog osiguranja za pokretanje zakonom propisanih procedura za nabavku tzv. crnih odijela ( Molli Suit), koja pomažu pacijentima za ublažavanje spazma kao i kod multipla skleroze.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, stavljanjem van snage odluke o davanju na korištenje objekta u krugu bivše kasarne „Goražde I“ privrednom društvu SKILL d.o.o. Goražde. Odlukom Vlade BPK Goražde danas, ovaj objekat dodjeljen je privrednom društvu MOTOWORLD d.o.o. Goražde. Saglasnost je data i na Program za lovstvo za 2024. godinu čija je vrijednost 20.000 KM a u skladu sa „Programom za veterinarstvo“ za 2024. godinu, iz budžeta ovog ministarstva iznos od 6.5000 KM, odlukom vlade odobren je JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde za finansiranje projekta čija implementacija ima za cilj provođenje mjera obilježavanja stočnog fonda.

 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost na Odluku o isplati tranše u iznosu od 60.000 KM na ime kupovine poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

Na današnjoj sjednici razmatrana je  i primljena k znanju Informacija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o stanju nevladinog sektora u BPK Goražde za 2023. godinu - saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

federalna.ba/Fena

BPK Goražde stipendije studenti