Prilog Milija Papića

Vjetrenica - spas za turizam Hercegovine

Općina Ravno na jugu Hercegovine može se pohvaliti očuvanim prirodnim ljepotama i kulturno-historijskim spomenicima. Dobar geografski položaj omogućava ovoj općini da bilježi dobre ekonomske rezultate, posebno u sektoru turizma. Nažalost, zbog pandemije izazavane korona virusom, 2020. godina nije bila na očekivanom nivou  turističkih prihoda.

Načelnik općine Ravno Andrija Šimunović kaže da se aktuelna situacija najviše odrazila na funkcioniranje JP Vjetrenica. Naime, mali broj gostiju, slaba posjećenost špilji, kao i boravak na području općine Ravno umanjili su aktivnosti u privatnom ugostiteljsko-turističkom dijelu. Ipak, ne odustaje se od planiranih projekata.

Načelnik Šimunović navodi dva značajna iz prekogranične saradnje. To su projekti koji se odnose na širenje staze, uskotračne pruge od doline Neretve do Republike Hrvatske i Crne Gore, što je jedan od najvrednijih projekata. Špilja Vjetrenica je posebno važna u turističkoj ponudi. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona   usvojila je Odluku o davanju saglasnosti i podrške za uvrštenje  Vjetrenice na UNESCO-Ovu listu svjetske baštine kao prirodnog fenomena. Upis na listu svjetske baštine doprinio bi većoj promociji kako općine Ravno, tako i HNK. Načelnik općine Ravno Andrija Šimunović ne krije zadovoljstvo. Jasno je koji je to benefit, ne samo lokalnoj zajednici već cijelom prostoru u razvijanju projekata turističkih potencijala.

V.d direktora JP Vjetrenica Nikša Vuletić kaže da je ovo najljepši period za posjetiti špilju jer je prepuna vode za razliku od ljetnih mjeseci. Nada se da će bez obzira na aktuelnu situaciju uz domaće i turiste iz susjednih država, 2021. godina znatno biti bolja od prethodne.

Vjetrenica je smještena na području južnodinarskog krša, s ulazom na samom rubu Popovog polja, na 260 metara nadmorske visine, 12 kilometara zračne udaljenosti do Jadranskog mora. Karakteriziraju je speleološke posebnosti, prostrani hodnici i dvorane, brojne nakupine siga, te bogat hidrografski svijet.

Vjetrenica Federalni radio Radio Federacije BiH
sport Federalni radio
0 22.04.2021 23:42
Vijesti u 22 Federalni radio
0 22.04.2021 22:38
Aleksandar Vučić Banja Luka Federalni radio
0 22.04.2021 17:33
Jasenovac Federalni radio
0 22.04.2021 17:31
Vijesti u 17 Federalni radio
0 22.04.2021 17:29
radio Radio Federacije BiH Superliga raspad Superlige Federalni radio Otvoreni studio
0 22.04.2021 16:39