Više od 400 novoupisanih studenata na Univerzitetu u Bihaću
(Izvor: Fena/Arhiva)

Više od 400 novoupisanih studenata na Univerzitetu u Bihaću

U novu akademsku godinu na Univerzitetu u Bihaću danas je krenulo i 414 studenata upisanih u prvu godinu dodiplomskog studija, dok je ukupan broj studenata na prvom studijskom ciklusu nešto manji od 2.000.

-Moram reći da je broj kandidata za upis čak i prilično veći u odnosu na prethodne dvije - tri akademske godine, zbog čega možemo biti zadovoljni - naglasio je rektor Univerziteta u Bihaću Fadil Islamović.

U prvom upisnom roku upisano je 285 studenata prve godine, dok je taj broj za vrijeme drugog upisnog roka povećan za još 129 studenata. Najveći broj upisanih ponovo je na Fakultetu zdravstvenih studija i Tehničkom fakultetu.

-Na 15 programskih ciklusa popunjene su tražene upisne kvote, dok se za dva ciklusa tražila saglasnost resornog kantonalnog ministarstva. Radi se o programima islamske vjeronauke na Islamsko-pedagoškom, odnosno Šumarstvu i drvnoj industriji na Biotehničkom fakultetu, gdje je broj kandidata blizu donje granice - kazao je rektor Islamović.

S obzirom da za neke programe uopšte nije postojao interes u ovoj akademskoj godini, najavljena je reorganizacija fakulteta, spajanje i ukrupnjavanje studijskih programa.

federalna.ba/Fena

nova akademska godina