Razgovarala: Lejla Hodžić

Vildana Bešlija – Spriječiti nasilje nad ženama i djecom

Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo, u saradnji sa Gender Centrom Vlade Federacije BiH, danas je održala tematsku sjednicu “Stanje kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici” s ciljem poduzimanja mjera na sagledavanju odgovora u pogledu zaštite žrtava i gonjenja počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Predsjednica Komisije Vildana Bešlija navela je da je među predloženim zaključcima prioritetno poduzimanje svih radnjih iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica po svakoj prijavi nasilja nad ženama i nasilja u porodici u kojem će se na prvo mjesto staviti žrtva uključujući i posredne žrtve nasilja.

– Također, predložit ćemo osiguravanje donošenja i provodjenja mjera zabrane i zaštitnih mjera za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu sa Krivičnim zakonom FBiH i Zakononm o krivičnom postupku FBiH odnosnou skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, kao i izradu sveobuhvatne procjene ugroženosti žrtve te poduzimanje svih radnjih iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica kako bi se osiguralo dosljedno provodenje mjera zabrane i zaštitnih mjera – navela je Bešlija.

Najavljena je i naredna tematska sjednica 01.09.2023. godine na kojoj bi se trebalo , sa nadležnim , detaljno dogovoriti o socijalnim aspektima zaštite žrtava nasilja.

Vildana Bešlija
Vildana Bešlija tematska sjednica Skupština KS nasilje
0 16.08.2023 10:32
Skupština KS Vildana Bešlija Elvedin Okerić Adnan Šteta Almir Bečarević
0 23.03.2023 19:24