Vijeće ministara usvojilo Europski program - Digitalna Europa

Važni dokumenti i Program rada usvojeni, ali reformski zakoni ponovno izostali. Sjednica Vijeća ministara ponovno ponudila siromašan dnevni red. Europski put na čekanju, a Zakona o Sudu BiH ni u najavi. Ipak, druga važna pitanja za BiH su razmatrana. Dok se čeka najavljeno ispunjenje uvjeta Europske unije, ministri su usvojili Europski program - Digitalna Europa. Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga je formirano, a data je i suglasnost na Sporazum o suradnji s Hrvatskom u oblasti stručne i savjetodavne potpore.

federalna.ba

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Digitalna Europa
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 15:59
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Vijeće ministara
0 13.05.2024 17:02
Nacrt budžeta budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 10.05.2024 20:58
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Republika Hrvatska Evropski parlament
0 10.05.2024 17:09