Vijeće ministara BiH - Za zbrinjavanje otpada u Mostaru zajam u vrijednosti pet miliona eura
(Izvor: Fena)

Vijeće ministara BiH - Za zbrinjavanje otpada u Mostaru zajam u vrijednosti pet miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 miliona eura.

Taj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno  zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada.

Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs perioda.

Realizacija tog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara BiH zbrinjavanje otpada
Vlada FBiH Vijeće ministara BiH pelet ogrjev
0 29.07.2022 14:22
Košarkaški savez BiH Vijeće ministara BiH
0 28.07.2022 20:21
Bisera Turković Vijeće ministara BiH Dan žalosti
0 08.07.2022 15:58
Vijeće ministara BiH Nacrt budžeta
0 06.06.2022 13:35