Projekat digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH
(Izvor: Fena/ Harun Muminović)

Projekat digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o statusu Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koju je pripremilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za praćenje Implementacije dokumenta "Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine".

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2022. godinu, kao i Izvještaj o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2023. godinu.

Pred ministrima bi se trebala naći i Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, kao i Izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2023. godinu.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara sjednica Trgovska gora