videoprilog Šejle Kulenović (Dnevnik 2)

Budžet Velike Kladuše usvojen u hodniku Općinske vijećnice

Bez prisustva predlagača i opozicije, u hodniku Općinske vijećnice usvojen budžet. Mjesto radnje Velika Kladuša, iznos budžeta 22 i po miliona maraka. Budžet i odluku o njegovom izvršenju usvojili su vijećnici koji pripadaju većini, pa su tako podršku dali i za vlastita 33 amandmana.

No, to ne znači da će budžet stupiti na snagu. Na potezu je načelnik Fikret Abdić, koji budžet treba objaviti u Službenom glasniku.

Inače, vijećnici Laburističke stranke ne priznaju općinsku većinu, a već neko vrijeme im i onemogućavaju ulazak u vijećničku salu. 

Kao i prethodna sjednica, i ova je održana u hodniku ispred zaključane vijećnice. Na sjednici, očekivano, nije prisustvovala opozicija, kao ni aktuelni načelnik Fikret Abdić, a koji, podsjećamo, ne prihvataju novu većinu.

"Na sjednici smo tretirali najznačajniji dokument - budžet Općine i odluku o izvršenju budžeta. Oba materijala su dobila dovoljan broj glasova i usvojena su, a bio je uložen određen broj amandmana“, navodi Bisenija Mušedinović, predsjedavajuća Općinskog vijeća Velika Kladuša (SDA).

Prema riječima većine, ova politička drama, začarani krug i nekomunikacija u režiji je Laburističke stranke i aktuelnog načelnika.

„Ovo je isključivo drama koju su napravili Laburistička stranka i načelnik, koji pokušavaju da stave pod kontrolu predstavničku vlast“, kaže Asim Veladžić, predsjednik Kluba SDA u Općinskom vijeću Velika Kladuša.

„Nažalost, Velika Kladuša je odavno postala grad slučaj. U biti, Velika Kladuša je uzeta od njenih građana i klasičan je primjer privatizirane Općine od strane jedne porodice, jedne stranke, jedne manje okupacije ljudi koja sve mehanizme vladanja uzima u svoje ruke“, ističe Rifat Dolić, vijećnik u Općinskom vijeću Velika Kladuša (DNZ).

Kladuški novinar Mersad Sarajlija, koji prati politička dešavanja u ovoj općini, nije optimističan kad je riječ o političkoj sceni u ovom gradu.

„Teško da će se desiti da se i današnje odluke Općinskog vijeća ispoštuju, kad je u pitanju općinski načelnik. Očito da je namjera općinskog načelnika da uzurpira u potpunosti predstavničku vlast, uzurpira sve ingerencije koje ima Općinsko vijeće“, ocjenjuje Sarajlija.

Zanimao nas je stav i komentar opozicije o političkoj situaciji u Velikoj Kladuši, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor.

federalna.ba

Velika Kladuša
mobilni telefon Mobiteli Velika Kladuša
0 06.09.2023 18:59
požar Velika Kladuša Stari Grad
0 17.04.2023 11:39
Velika Kladuša Federalni radio
0 16.04.2023 19:08
požar vatra Velika Kladuša
0 14.04.2023 18:24
Velika Kladuša kolektivni centri
0 10.04.2023 17:36