Usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH
(Izvor: Vijeće ministara BiH)

Usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH

Na današnjoj sjednici usvojen je Srednjoročni program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2024. - 2026. godine fokusiran na prioritete i preporuke koje proizlaze iz izvješća Europske komisije za daljnji europski put BiH  i ispunjavanje obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uz uvažavanje Programa ekonomskih reformi (ERP).

Srednjoročni program rada bit će objavljen na internetskim stranicama Vijeća ministara BiH i Direkcije za ekonomsko planiranje.

Deveti po redu Srednjoročni program rada, koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje, osigurava, među ostalim, plansku osnovu za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara BiH i institucija BiH, uz optimalnu alokaciju resursa na prioritetne zadatke.

Programom su predstavljeni ciljevi rada čijim će ispunjenjem 55 institucija, koje izvješće o radu podnose Vijeću ministara BiH, doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta koji su identificirani u Strateškom okviru institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine.

Prateći aneksi sadrže Akcijski plan Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2024. - 2026. godina s portfeljem od 39 srednjoročnih ciljeva, uz procjenu ukupnih troškova i izvora financiranja, kao i pregled zakona, drugih propisa i razvojno-investicijskih projekata.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Srednjoročni program rada
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 15:59
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Vijeće ministara
0 13.05.2024 17:02
Nacrt budžeta budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 10.05.2024 20:58
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Republika Hrvatska Evropski parlament
0 10.05.2024 17:09