Usvajanjem Zakona o vinu BiH bi ispunila još jednu od direktiva EU

Usvajanjem Zakona o organizaciji tržišta vina, Bosna i Hercegovina bi ispunila još jednu od direktiva EU-a. Osim temelja kojeg čini zakon, najvažnije za njegovu provedbu je usvajanje pravilnika i podzakonskih akata. Na pravilnicima je stručna radna grupa već završila posao, osim na onom o geografskom porijeklu koji pretpostavlja izlazak na teren. O važnosti usvajanja ovog Zakona, Mirjana Topić Landeka razgovarala je s direktorom federalnog Agromediteranskog zavoda i članom radne grupe za izradu zakona prof. dr. Markom Ivankovićem: