Ustavnopravna komisija Doma naroda PSBiH razmatrala Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2021.

Ustavnopravna komisija Doma naroda PSBiH razmatrala Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2021.

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrala je i primila k znanju Informaciju o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić je, obraćajući se na sjednici Komisije, podsjetio da je za vršioca dužnosti glavnog tužioca imenovan u oktobra 2021. godine od VSTV-a i tada je preuzeo dužnost.

Kajganić je, između ostalog, kazao da su u prethodnih nekoliko mjeseci imali veći broj akcija koje su uključivale lišavanje slobode osoba odgovornih za organizirani kriminal u BiH.

Po njegovim riječima, trenutno u pritvoru u Državnom zatvoru su 44 osobe. Kaže da je od ministra pravde obaviješten da su kapacitet pritvora oko 48 do 50 osoba. Tako da, naveo je on, nije tačna percepcija u javnosti da se ništa ne radi.

- Ono što je nama sada gorući problem je stanje BiH u smislu saradnje sa međunarodnim institucijama koje su ključne za borbu protiv organiziranog kriminala, a to je Europol i Eurojust - kazao je Kajganić.

Napomenuo je da je, što se tiče Europola, Vijeće ministara BiH prije dvadesetak dana donijelo zaključak o upućivanju oficira za vezu u sjedište Europola.             

- To su mehanizmi koji su nama neophodni da bismo mi mogli efikasno da se borimo, prvenstveno protiv organiziranog kriminala sa međunarodnim elementima. Trenutno ta kontakt tačka za saradnju sa Europolom nije u potpunosti uspostavljena, jer postoje sukobi oko toga gdje treba fizički da bude ta kontakt tačka, da li u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela ili u Ministarstvu sigurnosti - naveo je Kajganić.

Kaže da je to jedna od ključnih stvari koja im je bitna za operativnu saradnju sa policijama Evrope i svijeta.               

Po njegovim riječima, druga veoma bitna stvar zbog koje nisu u stanju da dovoljno efikasno razmjenjuju dokaze u međunarodno saradnji, je činjenica da BiH nema potpisan sporazum sa Eurojustom, a to je Evropska asocijacija tužilaca.

Napomenuo je da sve članice EU imaju svoje nacionalne predstavnike i druge zemlje koje nisu članice EU, prvenstveno zemlje regije i većina zemalja Evrope, kao i ključnih zemalja svijeta, imaju potpisane sporazume i imaju svoje oficire za vezu sa Eurojustom.

Pojasnio je da je to bitno zato što je sada intencija da se sva međunarodna pravna pomoć i razmjena dokaza vrši putem Eurojusta, a ne putem Međunarodne pravne pomoći, kako je to ostalo u prethodnom periodu.

- Nemamo sklopljen sporazum sa Eurojustom, jer BiH nije izmijenila Zakon o zaštiti ličnih podataka i nije ga uskladila sa evropskom direktivom o zaštiti podataka iz 2016. godine - kazao je Kajganić.     

Istaknuo je da je to nešto što je njima trenutno ključno, čitavom pravosuđu u BiH.

Član Ustavnopravne komisije Sredoje Nović je, komentirajući Izvještaj o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, kazao kako nije primijetio da je posvećen poseban dio njihovoj saradnji sa policijskim strukturama.

Po njegovim riječima, bez te saradnje nema rješavanja ozbiljnih krivičnih djela bilo koje vrste.    

Član Komisije Lazar Prodanović je naveo dva segmenta za koje smatra da bi Tužilaštvo trebalo obratiti pažnju. Jedan je oblast trgovine ljudima, a drugi segment se odnosi na organizirani kriminal.    

Delegat u Domu naroda Denis Bećirović, koji nije član Ustavnopravne komisije, ali je prisustvovao današnjoj sjednici komisije, kazao je da je u oktobru 2021. godine bh. entitet Republika Srpska „započeo nešto što je nezapamćeno i to ima elemente državnog udara, udara na ustavni poredak BiH i na srž Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

- To je počelo u oktobru 2021. godine, nastavilo se i traje još uvijek. Vaš mandat će, prije svega, zavisiti od toga kakav je odgovor vas i Tužilaštva naspram tog najvećeg postdejtonskog izazova - smatra Bećirović.        

Pitao je Kajganića šta su konkretno unutar Tužilaštva BiH, a u skladu sa Krivičnim zakonom BiH, poduzeli da sankcioniraju i zaustave one koji su napali ustavni poredak i ugrožavaju mir u ovoj zemlji.

Članicu Komisije Lidiju Bradaru, između ostalog je zanimalo da li je još uvijek otvoren predmet ubojstva bivšeg doministra Joze Leutara i u kojoj je to fazi.

Nakon što je vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić kratko odgovorio na postavljena mu pitanja, članovi Komisije su primili k znanju Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu.

federalna.ba/Fena

Ustavnopravna komisija Tužilaštvo BiH Tužiteljstvo BiH Milanko Kajganić