Prilog: Maida Alić

Uskoro izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u FBiH, kraj kompliciranoj proceduri

Federalna vlada je krajem prošle godine utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Jedna od odredbi tog zakona je i uvođenje postupka izdavanja elektronskih dozvola za građenje.  Novi sistem izdavanja e-dozvola predstavljen je danas u Sarajevu

Radi stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u Federaciji BiH bilo je potrebno zakonodavni okvir prilagoditi potrebama investitora. Nacrtom zakona o izmjenama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta koji je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru propisuje se provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. Utvrđuje se mogućnost podnošenja zahtjeva, pripadajuće dokumentacije te drugih akata u oblasti građenja i u elektronskoj formi, kao i način pribavljanja korisničkog koda. Na projektu je aktivno radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj. Novi sistem izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, čija bi primjena uskoro trebala početi u Federaciji BiH, prezentiran je danas u Sarajevu. Direktorica USAID Misije u BiH Kortni Čab (Courtney Chubb) potpisala je memorandum o razumijevanju sa načelnicima općina Tešanj i Centar Sarajevo koji će biti pioniri u izdavanju e- dozvola. Istakla je da funkcionalnost novog digitalnog sistema u potpunosti mijenja dosadašnju komplikovanu praksu izdavanja građevinskih dozvola.

“Radi se o procesu pomoću kojeg će se transformisati jedan vrlo komplikovan proces koji zahtijeva jako puno vremena u jedan puno jednostavniji revolucionarni projekat koji će biti transparentan i pomoći će da se izbjegne sva korupcija koja je neminovno pratila ove procese.”

Značajno će se smanjiti vrijeme za dobijanje dozvola, jer više neće biti potrebno da podnosioci zahtjeva lično dolaze u institucije. Načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić:

“To znači da ne mora nijedan investitor tražiti sastanak sa načelnikom, nema potrebe jer će jednostavno putem web-portala biti u prilici da popuni sve zahtjeve, pošalje i dobije elektronski potpisane. “

Predloženo je i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju. Tako se sa 30 na 15 dana skraćuju rokovi u kojima je resorno ministarstvo dužno donijeti rješenja po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, kao i za izdavanje odobrenja za građenje, a sa 20 na 15 dana za donošenje rješenja po zahtjevu za izmjenu odobrenja za građenje. Novi sistem poboljšat će i transparentnost cijelog procesa, od čega će imati koristi građani, poslovni subjekti i institucije koje izdaju dozvole. Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić:

“Nadam se da će građani vrlo brzo vidjeti korist. Smatram da će digitalizacija cijelog procesa podići efikasnost svih općina u BiH i smanjiti i prevenirati korupciju naročito u ovom sektoru. “

A, ključni uvjet za elektronsku digitalizaciju je elektronski potpis. Na nivou BiH, Zakon o elektronskom potpisu usvojen je davne 2006. godine, ali njegova primjena je prolongirana. Na razini Republike Srpske usvojena su dva zakona, jedan 2008, a drugi 2015, ali primjene i dalje nema. Što se tiče Federacije i ove tematike, za sada je samo usvojen Nacrt zakona kroz oba doma parlamenta u februaru 2020. godine. 

građevinska dozvola građevinske dozvole Federalni radio Srđan Mandić Suad Huskić USAID
sport Federalni radio
0 27.09.2023 23:47
Večernji radio razgovori Federalni radio
0 27.09.2023 22:37
Večernji radio razgovori Federalni radio
0 27.09.2023 22:36
Vijesti u 22 Federalni radio
0 27.09.2023 22:29
sport Federalni radio
0 27.09.2023 17:56
Vijesti u 17 Federalni radio
0 27.09.2023 17:55