Ured za reviziju institucija u FBiH objavio izvještaje finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio izvještaje finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je na svojoj internet-stranici objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, kojem je dato mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom o usklađenosti sa zakonskim propisima.

Istovremeno, Ured je dao pozitivno mišljenje za finansijski izvještaj i o usklađenosti sa zakonskim propisima koji se odnosi na Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać.

Nadalje, na finansijski izvještaj i usklađenost sa zakonskim propisima koji se odnose na Grad Srebrenik dato je mišljenje s rezervom.

Mišljenje s rezervom je dato i za finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonskim propisima za općine Travnik i Vogošća, saopćeno je iz Ureda za raviziju institucija u FBiH.

Izvještaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Izvještajima se može pristupiti na linku: www.vrifbih.ba, navodi se u saopćenju.

federalna.ba/Fena

Ured za reviziju institucija u FBiH izvještaj
IOM izvještaj migranti
0 23.11.2022 15:43
Mahsa Amini izvještaj sudska medicina Iran
0 07.10.2022 13:57
Ambasada SAD-a BiH pravosuđe izvještaj USAID
0 08.09.2022 19:43
izvještaj bh. pravosuđe politika
0 08.06.2022 15:35
Trgovina ljudima izvještaj
0 06.06.2022 15:08