Upućivanje operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u Republiku Sloveniju
(Izvor: Vlada FBiH/Arhiva)

Upućivanje operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u Republiku Sloveniju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici  prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama u Republici Sloveniji s prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava.

Vlada Federacije BiH daje saglasnost Vijeću ministara BiH da se upute operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da u ime Vlade Federacije BiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, odmah dostavi Vijeću ministara BiH ovaj zaključak, te da koordinira upućivanje međunarodne pomoći u Republiku Sloveniju i da po okončanju operacije pružanja pomoći izvijesti Vladu FBiH.

Također, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2023. godinu za finansiranje troškova angažovanja službi zaštite i spašavanja.

federalna.ba/Ured Vlade VBiH za odnose s javnošću

 

Vlada Federacije BiH
Ginex nova uprava Vlada Federacije BiH
0 30.11.2023 13:45
Galit Peleg Amir Gross Kabiri Vlada Federacije BiH
0 27.11.2023 17:45
Vlada Federacije BiH Strategija demografskog razvoja i oporavka FBiH
0 15.11.2023 18:13
Vlada Federacije BiH poticaji kupovina Električni automobili
0 07.11.2023 12:35
Vlada Federacije BiH plin gas
0 20.10.2023 17:55
Vlada Federacije BiH maksimalna marža
0 18.10.2023 21:42