Univerzitet u Sarajevu bilježi porast međunarodnog ugleda na svjetskim rang listama univerziteta

Univerzitet u Sarajevu bilježi porast međunarodnog ugleda na svjetskim rang listama univerziteta

Univerzitet u Sarajevu ostvaruje značajan porast međunarodnog ugleda, potvrđen prestižnim priznanjima i projektnim uspjesima. Taj uspjeh je rezultat kontinuiranog rada na unapređenju kvaliteta obrazovanja, istraživanja i internacionalizacije. Time Univerzitet u Sarajevu postaje prepoznatljiva visokoobrazovna institucija, kako na regionalnom tako i na globalnom nivou.

- QS World University Rankings je objavio svoje 21. izdanje, koje obuhvata 1.503 najbolje institucije. Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi na QS rang-listi najboljih svjetskih univerziteta (QS World University Rankings) za 2025. godinu i ove godine smo svjedoci porasta sa ranga 1200-1400 na poziciju između 1001. i 1200. mjesta. Na QS rang listi za Evropu, Univerzitet u Sarajevu je na 488. poziciji - navodi se.

Pouzdanost QS World University Rankingsa potvrđuje obuhvat devet kriterija, po kojima se mjeri kvalitet univerziteta. To su akademska reputacija, reputacija kod poslodavca, omjer akademskog osoblja i studenata, citiranost akademskog osoblja, uključenost međunarodnog akademskog osoblja, uključenost međunarodnih studenata, međunarodna istraživačka umreženost, uspješnost kod zapošljavanja i održivost.

- Uvažavajući kompleksnost globalnih problema s kojima se suočavamo, QS World University Rankings naglašava zapošljivost i održivost ocjenjujući sveobuhvatnu sposobnost univerziteta da ponude rješenja, inovacije, te potaknu društvene inicijative koje će imati vidljiv i mjerljiv društveno-ekonomski utjecaj.

Upravo zbog toga QS World University Rankings je zamišljen kao okvir koji se stalno unapređuje kako bi mogao prikazati što više dimenzija društveno-ekonomskog utjecaja univerziteta - ističe se.

Kao važno, iz UNSA, ističu da je QS rangiranje prvenstveno namijenjeno internacionalnim studentima koji pretražuju mogućnosti studiranja, i QS ističe da je njihova misija da omoguće motivisanim studentima širom svijeta da ispune svoj potencijal. Od prethodnog izdanja, u QS World University Ranking su ugrađena tri nova indikatora - održivost, uspješnost kod zapošljavanja i međunarodna istraživačka umreženost. Univerzitet u Sarajevu je ostvario značajne rezultate, upravo na tim indikatorima.

- Iz navedenog se može zaključiti da je prepoznat kapacitet Univerziteta u Sarajevu za široku, modernu i multidisciplinarnu ponudu studijskih programa studentima, kao i našu poziciju atraktivnog partnera za međunarodne projekte - navodi se.

Times Higher Education World University Rankings jedini je globalni sistem mjerenja učinka univerziteta koji ocjenjuje sve osnovne misije univerziteta - podučavanje, naučno istraživanje, transfer znanja i međunarodne perspektive.

Na rang-listi univerziteta za 2024. godinu - Times Higher Education World University Rankings 2024, na kojoj je rangirano 1.906 univerziteta iz 108 zemalja i regija svijeta, Univerzitet u Sarajevu je na poziciji 1501+.

- U svom 20. izdanju za 2024. prešli su sa 13 na 18 pažljivo kalibriranih indikatora učinka, kako bi pružili sveobuhvatna i uravnotežena poređenja univerziteta. Takav sveobuhvatan način ocjenjivanja uzima u obzir kod visokoškolskih institucija njihovu veličinu, značaj i ugled kako za lokalnu zajednicu, tako i regionalno i međunarodno. Zatim i širinu ponude raznovrsnih studijskih programa, kao i mogućnosti njihove sinergije kroz multidisciplinarni rad - navodi se.

Za Univerzitet u Sarajevu je značajno da je uvršten na tu listu što potvrđuje da su zadovoljeni strogi kriteriji, a to je prvenstveno broj od minimalno 1.000 relevantnih publikacija u periodu od 2018. do 2022. godine. Times Higher Education World University Rankings je evaluirao podatke 2.673 univerziteta, a njih 1.906 je nakon evaluacije dospjelo na rang listu.

- Predstavljeni rezultati su odraz posvećenosti Univerzitet u Sarajevu akademskoj izuzetnosti, istraživanju, internacionalizaciji i stalnoj težnji ka unapređenju našeg obrazovnog sistema. Univerzitet u Sarajevu nastavlja da bude ponosan lider u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sa vizijom da doprinese razvoju društva. Svi ti uspjesi postignuti su zahvaljujući sinergijskom djelovanju rukovodstva Univerziteta u Sarajevu, akademskog i administrativnog osoblja članica Univerziteta u Sarajevu, te studenata i studentica našeg univerziteta. 

S obzirom da QS World University Rankings i Times Higher Education World University Rankings, osim Šangajske rang liste, spadaju među najozbiljnije rang liste univerziteta u svijetu, očekuje se da će Univerzitet u Sarajevu, ukoliko nastavi na ovaj način ulagati u kvalitet i istraživanja, u narednom periodu zauzeti poziciju i na Šangajskoj rang listi univerziteta - saopćila je Služba za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

federalna.ba/Fena

Univerzitet u Sarajevu
Tarik Zaimović Univerzitet u Sarajevu
0 03.07.2024 15:15
FPN Univerzitet u Sarajevu digitalizacija naučna konferencija
0 13.05.2024 11:06
Dan nezavisnosti BiH Univerzitet u Sarajevu Krug 99
0 28.02.2024 13:06
Adna Mesihović Univerzitet u Sarajevu
0 18.02.2024 16:53
Kanton Sarajevo Univerzitet u Sarajevu Nihad Uk Rifat Škrijelj
0 22.12.2023 12:08
Univerzitet u Sarajevu UNSA
0 16.12.2023 13:43