UNHCR: Svjetski lideri da se uključe u borbu protiv apatridije
(Izvor: Twitter)

UNHCR: Svjetski lideri da se uključe u borbu protiv apatridije

Visoki komesar UN za izbjeglice Philipo Grandi pozvao je svjetske lidere da se uključe i zaštite osobe bez državljanstva - apatride i da učine "hrabre i brze poteze" da iskorijene apatridiju, obilježavajući šestu godišnjicu kampanje "#IBelong". Tu kampanju je pokrenuo Visoki komesarijat UN za izbjeglice (UNHCR) sa namjerom da eliminiše apatridiju do 2024. godine.

"Pandemija korona virusa pokazala je, više nego ikada, potrebu za inkluzijom i neodložnost nalaženja rješenja za apatridiju. Pandemija ne pravi diskriminaciju između državljana i nedržavljana. Nema zemlje, društva ili zajednice u svijetu u čijem je interesu da ljudi budu bez državljanstva i da žive na marginama društva", rekao je Grandi, a saopštio UNHCR.

Grandi je naglasio da je potrebno da se udvostruče napori kako bi se riješila ta, kako je ocijenio, uvreda za čovječanstvo u 21. vijeku.

U odsustvu važnih zakonskih prava i često bez pristupa osnovnim uslugama, mnogi apatridi su politički i ekonomski marginalizovani, žrtve diskriminacije i podložni ekploataciji i zlostavljanju.

U mnogim zemljama apatridi, uključujući i izbjeglice bez državljanstva, žive u neuslovnim i neadekvatnim sanitarnim uslovima koji mogu povećati rizik od infekcije, piše u saopštenju.

federalna.ba/Beta

Philipo Grandi UNHCR apatridije