Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini

Zbornik radova sa naučne konferencije „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja“ promoviran je na Univerzitetu u Sarajevu.

Umjetna inteligencija (UI) je naziv za nežive sisteme koji imaju sposobnost snalaženja u novim situacijama. U Zborniku se navodi da u Bosni i Hercegovini do sada nije posvećivano dovoljno pažnje ovom rastućem tehnološkom sektoru, premda su potencijali takvih tehnologija, kao i direktna mogućnost njihove primjene unutar poslovnih procesa bosanskohercegovačkih privrednih subjekata izuzetno veliki.

Zbornik su promovirali prof. dr. Tarik Zaimović i prof. dr. Samim Konjicija, a u ime autora obratili su se: prof. dr. Dušanka Bošković, prof. dr. Zikrija Avdagić, te prof. dr. Zlatan Ajanović (on-line) ističući važnost tematike umjetne inteligencije, ali i naglašavajući tehnološki napredak koji je napravljen na ovom području.. Moderator promocije bio je dr. sc. Goran Karanović.

Dvodnevna konferenciju Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja, koja je održana prošlog proljeća u organizaciji INTERA Tehnološkog Parka i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, obilježilo je niz izlaganja o primjeni umjetne inteligencije u različitim područjima. Naime, više od 40 autora i koautora imalo je priliku predstaviti svoje znanstvene radove koji su fokus stavljali na primjenu umjetne inteligencije u tehnici, medicini i tehnološkom razvoju. Oni su tijekom dva dana sudionicima prezentirali praktične primjere korištenja umjetne inteligencije za razvoj pametne natkoljenične proteze i pneumatske rukavice za rehabilitaciju, unaprjeđenje sustava za prijevoz putnika, otkrivanje funkcionalne hrane, stvaranje pametne mreže i drugih inovativnih rješenja. Bilo je govora i o pravnom aspektu umjetne inteligencije u području moderne medicine i poreznog sustava, ali njezinoj primjeni u obrazovanju i javnom prostoru.

Svi njihovi radovi su sadržani u Zborniku radova čiji su izdavači upravo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i INTERA Tehnološki Park.

Govori prof. dr. Zikrija Avdagić:

( Dunja Jelovac )

umjetna inteligencija Federalni radio
Vijesti u 12 Federalni radio
0 02.06.2024 12:59
Federalni radio sport
0 01.06.2024 23:45
Vijesti u 22 Federalni radio
0 01.06.2024 22:02
sport Federalni radio
0 01.06.2024 17:45
Vijesti u 17 Federalni radio
0 01.06.2024 17:43
sport Federalni radio
0 30.05.2024 22:57