videoprilog Šejle Kulenović (Federacija danas)

U USK-u formirani timovi za krizne situacije u školama

U Unsko-sanskom kantonu predstavnici Ministarstva obrazovanja USK-a zbog posljednih nemilih i zabrinjavajućih događaja, naročito zbog nestanka učenika iz Medicinske škole u Bihaću, formirali su tim za krizne situacije u školama. Škole će na raspolaganju imati tim koji će se moći angažirati u svim kriznim događajima.

Ministarstvo obrazovanja USK-a formiralo je timove za krizne situacije u školama, da bi sve škole počele razvijati protokol o postupanju u slučajevima kriznih situacija. Krizni tim čine Ministarstvo obrazovanja, kantonalna bolnica i tužilaštvo.

„S Kantonalnom bolnicom smo pred potpisvanjem memoranduma gdje će klinički psiholog aktivno biti uključen u rješavanje svih ovih problema. Dakle, krizni tim će pokušati da djeluje i preventivno“, kaže Edvin Alijanović, ministar obrazovanja USK-a (DF).

U kriznim situacijama bitno je djelovati brzo i efikasno, zbog čega je plan da svaka škola ima kontakt osobu u Ministarstvu obrazovanja u slučaju krizne situacije koja će reagirati pravovremeno. Mišljenje struke je da je neophodno imati uvid u psihološko stanje svakog pojedinca, zbog čega je neophodna stručna podrška.

„Veoma je važno da znamo da se tad osobe nalaze u svojevrsnom psihološkom stanju krize, kada neki naši dosadašnji mehanizmi sa suočavanjem s teškoćama nisu dovoljno efikasni. Dakle, veoma je važno da im se pruži podrška“, ističe doc. dr. Vildana Aziraj-Smajić, specijalista kliničke psihologije.

Između ostalog, Ministarstvo obrazovanja će i dalje aktivno raditi na rješavanju potencijalnih problema u školama, a koji bi mogli podstaći na bilo koji vid nasilja. Također, naredni sastanak organizirat će u Bosanskoj Krupi, nakon kojeg će uslijediti slične aktivnosti i u ostalim općinama i gradovima USK-a. Kako poručuju naši sagovornici, prevencija je najbolja mjera.

federalna.ba

USK Ministarstvo obrazovanja USK vršnjačko nasilje međuvršnjačko nasilje