videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

U Tuzli kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja

Pretpostavka je da je u periodu od 2015. do 2020. u Bosni i Hercegovini ubijeno 56 žena, a samo tokom ove godine najmanje osam. U gotovo svim slučajevima ubice su bračni ili vanbračni partneri. Crna je to statistika koja govori koliko je neophodno sistemski i kontinuirano raditi na prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Na području Tuzlanskog kantona postoji samo jedna Sigurna kuća u koju se smještaju žrtve porodičnog nasilja i gdje im stručnjaci Udruženja Vive žene pružaju neophodnu psihosocijalnu pomoć.

„Nama se ove godine za pomoć i podršku kroz dnevni tretman obratilo 250 osoba, dok su u sigurnu kuću Udruženja građana Vive žene smještene do sada 93 osobe. Od toga je 50 odraslih osoba ženskog spola i 43 djece“, navodi Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće Udruženja građana Vive žene Tuzla.

Prema njihovim iskustvima, većina žrtava nasilja se nakon boravka u Sigurnoj kući vraća u svoje domove. Ističu da je tada, ali i u trenutku prijave nasilja od izuzetne važnosti da za svaki slučaj bude urađena detaljna procjena rizika za žrtvu od težih oblika nasilja i femicida. Zakonski okviri za sveobuhvatno djelovanje na zaštiti u slučajevima obiteljskog nasilja na području TK-a već postoje.

„Izrađen je i Akcioni plan prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, imenovano je koordinaciono tijelo koje ima zadaću praćenja realizacije Akcionog plana i bitno je kazati da je to koordinaciono tijelo multisektorsko“, ističe Edin Šestan, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a.

Poseban akcent stavljen je na prevenciju, odnosno osnaživanje žena kroz njihovu edukaciju o jednakosti spolova i nultoj toleranciji na sve oblike nasilja. Dio tog procesa su i radionice koje su nedavno organizirane u nekoliko gradova.

„Ono što je njih kočilo jeste taj proces kako sebi mogu pomoći, koje su to institucije koje im mogu pomoći i koja su to prava koja one mogu ostvariti u tom procesu“, kaže Vildana Pjević, predstavnica Centra za socijalni rad Srebrenik.

Nastavak tih aktivnosti je i kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja simbolično počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava na Dan ljudskih prava, 10. decembra. U Tuzli će tako biti organizirani mirna šetnja, odnosno simboličan posljednji ispraćaj za sve žrtve femicida, zatim treninzi, edukativni časovi, okrugli stol.

federalna.ba

rodno zasnovano nasilje Tuzla
Tuzla debata nasilje nad ženama i djevojčicama
0 29.11.2022 14:10
Tuzla Dan državnosti BiH
0 25.11.2022 12:39
„Drvo za prijatelja – drvo za Angelinu“ Tuzla
0 23.11.2022 15:59
Kolona sjećanja Vukovar Obodnica Tuzla
0 15.11.2022 19:15