videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

U Tuzli kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja

Pretpostavka je da je u periodu od 2015. do 2020. u Bosni i Hercegovini ubijeno 56 žena, a samo tokom ove godine najmanje osam. U gotovo svim slučajevima ubice su bračni ili vanbračni partneri. Crna je to statistika koja govori koliko je neophodno sistemski i kontinuirano raditi na prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Na području Tuzlanskog kantona postoji samo jedna Sigurna kuća u koju se smještaju žrtve porodičnog nasilja i gdje im stručnjaci Udruženja Vive žene pružaju neophodnu psihosocijalnu pomoć.

„Nama se ove godine za pomoć i podršku kroz dnevni tretman obratilo 250 osoba, dok su u sigurnu kuću Udruženja građana Vive žene smještene do sada 93 osobe. Od toga je 50 odraslih osoba ženskog spola i 43 djece“, navodi Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće Udruženja građana Vive žene Tuzla.

Prema njihovim iskustvima, većina žrtava nasilja se nakon boravka u Sigurnoj kući vraća u svoje domove. Ističu da je tada, ali i u trenutku prijave nasilja od izuzetne važnosti da za svaki slučaj bude urađena detaljna procjena rizika za žrtvu od težih oblika nasilja i femicida. Zakonski okviri za sveobuhvatno djelovanje na zaštiti u slučajevima obiteljskog nasilja na području TK-a već postoje.

„Izrađen je i Akcioni plan prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, imenovano je koordinaciono tijelo koje ima zadaću praćenja realizacije Akcionog plana i bitno je kazati da je to koordinaciono tijelo multisektorsko“, ističe Edin Šestan, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a.

Poseban akcent stavljen je na prevenciju, odnosno osnaživanje žena kroz njihovu edukaciju o jednakosti spolova i nultoj toleranciji na sve oblike nasilja. Dio tog procesa su i radionice koje su nedavno organizirane u nekoliko gradova.

„Ono što je njih kočilo jeste taj proces kako sebi mogu pomoći, koje su to institucije koje im mogu pomoći i koja su to prava koja one mogu ostvariti u tom procesu“, kaže Vildana Pjević, predstavnica Centra za socijalni rad Srebrenik.

Nastavak tih aktivnosti je i kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja simbolično počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava na Dan ljudskih prava, 10. decembra. U Tuzli će tako biti organizirani mirna šetnja, odnosno simboličan posljednji ispraćaj za sve žrtve femicida, zatim treninzi, edukativni časovi, okrugli stol.

federalna.ba

rodno zasnovano nasilje Tuzla