Vlada FBiH zahtijeva od Kriznog štaba da preispita neustavne mjere protiv COVID-19
(Izvor: Arhiv)

Vlada FBiH zahtijeva od Kriznog štaba da preispita neustavne mjere protiv COVID-19

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas razmatrala presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema kojoj su mjere protiv koronavirusa neustavne. S tim u vezi je donijela dvije odluke.

"Prihvativši informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o Odluci Ustavnog suda od 22.12.2020. godine o dopustivosti i meritumu u predmetu E.Š. i drugi, Vlada Federacije je naložila Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za koronavirus u Federaciji, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9.11.2020. godine", ukazali su.

Druga je odluka je da nadležni dostave prijedlog izmjene odluke o prestanku proglašenja stanja nesreće.

"Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH od 29.5.2020. godine, a koja se odnosi na zaduženje Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva štaba prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi Federacije", obrazložili su.

Federalna vlada će, kako su saopćili, jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u ovom entitetu i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, te će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament Federacije za vrijeme trajanja pandemije.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zadužen je da, u utvrđenom roku, kako su naveli, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu.

"Naime, u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom i Evropskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva", mišljenja su u Vladi FBiH.

S tim u vezi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata, saopćili su iz Vlade FBiH.

federalna.ba

Vlada FBiH sjednica
Martin Luther King Vlada FBiH istraga zvuk
0 18.01.2021 12:35
sjednica Skupština TK
0 15.01.2021 12:13
Vlada FBiH Plan cijepljenja protiv COVID-19
0 14.01.2021 15:10
RMU Zenica RMU Breza EP BiH Vlada FBiH
0 14.01.2021 11:07