U MUP-u BPK Goražde počela testiranja za prijem policijskih službenika
(Izvor: Fena/Elma Geca)

U MUP-u BPK Goražde počela testiranja za prijem policijskih službenika

Provjerom morfološkog statusa u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde počelo je testiranje kandidata za prijem ukupno 40 policijskih službenika.

Za početni čin policajac uslove je ispunilo 59 kandidata dok je za poziciju mlađi inpektor procedure konkursa zadovoljio 21 kandidat. Morfološka provjera obavljat će se još danas, nakon čega slijede i druga testiranja. 

- Kompletan proces testiranja bit će transparentan i obavit će se uz video nadzor, a predstavnici MUP-a BPK i Uprave policije pozvali su predstavnike Ambasade SAD-a, Ureda EU i OSCE-a da prisustvuju procesu testiranja - kazao je šef Odsjeka za zaštitu tajnih podataka i analitiku MUP-a BPK Goražde Mirsad Kamenica.

Pojasnio je da je morfološka antropometrija metoda koja obuhvata mjerenje ljudskog tijela i proučavanje dobijenih mjera.

- To je provjera visine i težine u skladu sa pravilnikom o načinu testiranja i zavisno od visine kandidat može imati plus ili minus deset kilogorama, da zadovolji status. Nakon ovog, slijedi test općeg znanja, fizičko testiranje i ostale procedure u skladu sa zakonom i pravilnikom, kao i provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka – precizirao je Kamenica.

Sva testiranja trebala bi biti okončana za mjesec dana a, po riječima Kamenice, nakon toga je protrebno još toliko vremena za provjeru svih kandidata da li ispunjavaju zakonsku regulativu za bavljenje ovim poslovima. U planu je zapošljavanje ukupno 40 policijskih službenika, od čega 37 policajaca i tri mlađa inspektora.

federalna.ba/Fena

Bosanskopodrinjski kanton policija prijem