U KS do danas vakcinisano 6.909 djece, a broj oboljelih od morbila 3.315
(Izvor: Ilustracija)

U KS do danas vakcinisano 6.909 djece, a broj oboljelih od morbila 3.315

Od početka pojave zarazne bolesti morbila u Kantonu Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je, nakon što je dobilo Stručno mišljenje od Zavoda za javno zdravstvo KS, 26. januara 2024. godine proglasilo epidemiju morbila na području Kantona Sarajevo.

U januaru 2024. godine prijavljeno je 15 oboljelih i 490 eksponiranih osoba, osoba koje su bile u kontaktu s oboljelim.

Od proglašenja epidemije, u cilju transparentnosti informacija za javnost, uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KS su na web stranici Zavoda svakodnevno ažurirali podatke o broju oboljelih, te je Ministarstvo zdravstva održalo niz sastanaka sa zdravstvenim ustanovama u cilju praćenja epidemije i poduzimanja mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije, o čemu je obaviještena šira javnost.

Ministarstvo zdravstva KS predložilo je konkretne korake i mjere Vladi Kantona Sarajevo, a koje je Vlada usvojila na sjednici održanoj 1. februara 2024. godine.

Do danas, u Kantonu Sarajevo je vakcinisano 6.909 djece, a broj oboljelih od morbila u Kantonu Sarajevo je 3.315. Broj oboljele djece je trenutno u opadanju, a vakcinacija se redovno obavlja u svim organizacionim jedinicama Doma zdravlja KS.

- Nažalost, još uvijek je veliki broj nevakcinisane djece i to je razlog pojave i širenja epidemije. Usvojene mjere i dalje su na snazi, a Ministarstvo zdravstva KS, Zavod za javno zdravstvo KS i pedijatri u Kantonu Sarajevo kontinuirano pozivaju roditelje da vakcinišu svoju djecu, jer je vakcinacija protiv morbila najučinkovitija mjera za sprečavanje širenja epidemije - saopćila je Služba za protokol i press KS. 

Mjere su dostupne i na web stranici Ministarstva zdravstva KS,  društvenim platformama, kao i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo KS, koji kontinuirano radi na edukaciji građana kako bi se što veći broj djece vakcinisao.

- Od proglašenja epidemije u medijima smo, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo KS detaljno objasnili i redovno pozivali roditelje da vakcinišu djecu kao jedinu efikasnu mjeru za sprečavanje obolijevanja većeg broja djece. Kroz brojna gostovanja u medijima, objasnili smo i to da smo prvi proglasili epidemiju u odnosu na druge u FBiH, vakcinisali najveći broj djece u BiH i svako medijsko obraćanje koristimo da apelujemo na roditelje za vakcinaciju, pa tako i ovaj put - navodi se u saopćenju. 

Shodno navedenom, Ministarstvo će i dalje pratiti situaciju u vezi sa epidemijom morbila, te poduzimati mjere u skladu sa nadležnostima i bez potrebe širenja panike među građanima Kantona Sarajevo, navodi se u saopćenju.

federalna.ba/Fena

Kanton Sarajevo morbile