videoprilog Berine Pašalić (Federacija danas)

U Koaliciji osoba s invaliditetom očekuju da će Vlada ZDK-a prihvatiti njihove incijative

Već godinu dana invalidnina djece s invaliditetom je tretirana kao prihod. Za ovu populaciju radi se o izuzetnom gubitku budući da su time ostali uskraćeni prava na naknadu, a sve nakon uvođenja federalnog zakona o dječijem doplatku. U iznalaženju načina za ostvarivanje prava na naknadu već su uspjeli u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu. Na redu je i Zeničko-dobojski kanton, ali do sada je sve stalo na inicijativi. O tome bi vlada ovog kantona trebala razgovarati do kraja mjeseca.

federalna.ba

osobe sa invaliditetom Zeničko-dobojski kanton
maturska zabava osobe sa invaliditetom osobe s invaliditetom
0 12.02.2024 17:59
Livno Put u život PUŽ osobe sa invaliditetom osobe s invaliditetom
0 09.02.2024 17:37
aerozagađenje Zeničko-dobojski kanton zagađenje zraka zagađenje vazduha
0 28.01.2024 17:58
Zeničko-dobojski kanton Nezir Pivić
0 28.12.2023 18:51