U Kantonu Sarajevo preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava
(Izvor: Ilustracija/Vlada KS)

U Kantonu Sarajevo preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava

Kantonalna uprava civilne zaštite u Sarajevu izdala je upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od bujičnih poplava.

"S obzirom na to da se prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u toku današnjeg dana, kao i narednom periodu na području Kantona Sarajevo očekuju kišne padavine, te da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jake lokalne pljuskove za dan, 26.05.2023.godine od 08:00 do 21:00 sati i da lokalno može pasti 15 do 30 litara kiše za 1 sat, što može usloviti bujične poplave i poplave u urbanim sredinama, iz Kantonalne uprave civilne zaštite upozoravaju sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od poplava (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene moguće bujične poplave)", navodi se u saopćenju.

Na taj način će se stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apeluju na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite napominju sve navedene subjekte da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

federalna.ba/AA

Kantonalna uprava CZ Sarajevo upozorenje bujične poplave