videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

U Doboj-Jugu pokazuju kako se s malo novca može učiniti puno za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom, a posebno osobe sa smetnjama u razvoju i dalje su u našem društvu, posebno u ruralnim sredinama, stigmatizirane i u dobroj mjeri izopćene iz društvenih procesa. Da se s malo novca i dobre volje može uraditi mnogo, svjedoči i primjer iz male općine Doboj Jug, gdje, uz podršku u inkluzivnoj nastavi za učenike sa smetnjama u razvoju nastoje ukloniti i posljednje arhitektonske barijere kako bi osobe sa invaliditetom mogle pristupiti u sve javne objekte.

Iako mala i s ograničenim finansijskim resursima Općina Doboj Jug je među prvima u našoj zemlji po brizi za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Prva su lokalna zajednica u BiH koja je uklonila arhitektonske barijere, a pomoć za osnovce sa smetnjama u razvoju u mjesnoj osnovnoj školi roditeljima je posebno važna.

„Želim da zahvalim načelniku na ovom asistivnom pomagalu koje će mom dječaku mnogo značiti u daljem školovanju i i napredovanju i nadam se da će sve biti kako treba i u redu", kazala je majka jednog dječaka sa smetnjama u razvoju iz Doboj Juga.

„Mi ćemo mu olakšati boravak u školi, da nam učenik bude sretniji i da zajedno sa svojim drugarima prati nastavni proces, koliko je to u njegovoj mogućnosti", istakla je Azra Denjalić, direktorica OŠ "21. mart" u Doboj Jugu.

Sredstvima iz općinskog budžeta instaliran je i lift u zgradi OŠ.

„Naš cilj je bio da učenika uvedemo u nastavni proces zajedno sa svim ostalim učenicima, da nesmetano ide u školu, da se druži sa svojim vršnjacima i da pohađa kabinetsku nastavu. Znam da ćemo imati još dva-tri učenika kojima će biti potreban ovaj lift. To su učenici koji imaju probleme u kretanju", dodaje Denjalić.

„I dalje ćemo nastaviti podržavati projekte koji su od interesa za ovu kategoriju djece, omladine, ljudi kako bismo im olakšali njihove svakodnevne tegobe", istakao je načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tukić.

Kao i u većini bh. sredina i ovdje su, zbog arhitektonskih barijera, ispaštale invalidne osobe.

„Dugi niz godina nismo mogli prisustvovati događajima, javnim raspravama, sjednicama Općinskog vijeća", kaže Edib Skulić, predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug.

Uz asistivna pomagala za osnovce sa smetnjama urazvoju u Doboj Jugu su iz skromnog budžeta izdvojili 15.000 maraka i za ugradnju lifta i na javnoj zgradi gdje se nalaze biblioteka, porezna uprava i sala OV.

„Mi smo već, kao invalidne osobe, dva, tri puta prisustvovali sjednicama OV, održavali smo svoje skupštine, prisustvovali promocijama knjiga i tako dalje", dodaje Skulić.

Iz Općine Doboj Jug primjerom pokazuju kako se uz malo novca i dobre volje može učiniti mnogo za one kojima je potrebna naša pomoć i pozivaju više nivoe vlasti da se povedu njihovim primjerom.

„Da se uključe, da podrže. Apelujem na sve one koji mogu pomoći da pomažu", dodaje Tukić.

15.000 maraka danas su mjesečna primanja dobro plaćenog bh. političara ili direktora u JP. U Doboj Jugu pokazuju kako se i sa malo novca, ako se pravilno, domaćinski i humano investira može učiniti mnogo za one koji od društva očekuju malo razumijevanja, empatije i iskrenosti.

federalna.ba

Doboj Jug osobe sa invaliditetom
saobraćajna nesreća Mravići Doboj Jug
0 20.04.2024 18:35
djeca sa invaliditetom osobe sa invaliditetom ZDK Zeničko-dobojski kanton
0 30.03.2024 19:04
Karuše Bitka na Karušama Doboj Jug Muhamed Nogo Očima vojnika
0 24.03.2024 13:05
Doboj Jug Vukosavlje Mirnes Tukić Borislav Rakić
0 16.03.2024 22:44