U Bijeljini održano pravno savjetovanje za članice sigurne mreže

U okviru projekta Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, u Bijeljini je održano pravno savjetovanje za članice sigurne mreže koju čini sedam organizacija. Nastavak je ovo projekta kojem je cilj unapređenje kapaciteta i boljeg pružanja usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja. 

federalna.ba

Bijeljina Lara