Tuzlanski kanton nastoji ići putem Zelene agende

Tuzlanski kanton nastoji ići putem Zelene agende

Bosna i Hercegovina potpisnica je Sofijske deklaracije koja nas obavezuje da svoje zakonske regulative uskladimo sa klimatskim zakonima Evropske unije.

Neke od mjera su povećanje udjela obnovljivih izvora energije i poticaji za zamjenska goriva, kao i postepeno smanjenje korištenja fosilnih goriva koji proizvode velike količine štetnih plinova. U Tuzli je potpisan Aneks Memoranduma o saradnji u okviru projekta, čiji je cilj realizacija mjera energetske efikasnosti.

Prva solarna elektrana u Bosni i Hercegovini, instalirana je u Tuzlanskom kantonu i to prije 12 godina u općini Kalesija. Upravo je  okretanje ka obnovljivim izvorima energije, pravac kojim Evropska unija ide, i kojim bi i naša država, kao potpisnica Sofijske deklaracije, trebala krenuti. U ovom kantonu, kada je riječ o ugradnji fotonaponskih sistema uvedene su određene olakšice, a zakonska regulativa je usaglašena sa potrebama građana.

„Tako što smo još u 2022. godini olakšali izgradnju, odnosno montažu, da nije potrebno izdvanje urbanističke i građevinske dozvole  a samim time i upotrebne dozvole“, kazala je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK (SDA).

„Obnovljivi izvori energije su i korištenje solarne energije je dio Zelene agende, jer Bosna i Hercegovina da bi ciljeve koji su u Zelenoj agendi mora se okrenuti napuštanju fosilnog goriva i prelazak na obnovljive izvore energije“, kaže Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Elektrotehnička škola u Tuzli, malim ali sigurnim koracima ide putem energetske tranzicije. Prepoznavajući potrebe tržišta rada, škola uz podršku Švicarskog Caritasa, uvodi novo zanimanje, monter fotonaponskih sistema, a u planu je da se u rad pusti solarna elektrana.

„Po sistemu “On Grid”, gdje ćemo mi za naše vlastite potrebe proizvoditi u prvim početnim koracima 10 kilovata, koji će nama Elektrotehničkoj školi pomoći, u smislu Energetske efikasnosti, ono što je također jako bitno je ušteda električne energije“, pojasnila je Admira Uzunić, v.d. direktorica Elektrotehničke škole Tuzla.

„U sklopu projekta Energetska efikasnost faza III, Caritas Švicarske zajedno sa svojim partnerima provodi aktiovnosti usmjerene na energijsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije“, izjavila je Anna Goss, direktorica švicarskog Caritasa za BiH.

U cilju praćenja svjetskih trendova kada je riječ o obnovljivoj energiji, danas je upriličeno potpisivanje Aneksa Memoranduma o saradnji, a u sklopu projekta „Energetska efikasnost FAZA III“, što je početak realizacije mjera energetske efikasnosti u nekim školama Tuzlanskog kantona.

„Cijeli ovaj segment ima i edukativni dio, gdje će učenici učiti o obnovljivim izvorima energije i o nužnosti da se izvrši tranzicija ka čistim energijama“, objašnjava Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK  (SDA).

Caritas Švicarske ovaj projekat provodi od 2016. godine, a aktivnosti su usmjerene u cilju promocije novih i čistih tehnologija kao i poboljšanja sposobnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

federalna.ba

Tuzlanski kanton
Tuzlanski kanton Irfan Halilagić Bratunac Lazar Prodanović
0 04.05.2024 16:50
UKC Tuzla Mreža Tuzlanski kanton KCUS Šekib Umihanić
0 23.04.2024 22:02
prosjačenje prisilno prosjačenje Tuzlanski kanton
0 23.04.2024 18:09
Tuzlanski kanton SDA DF Šekib Umihanić UKC Tuzla
0 21.04.2024 19:35