videoprilog Šejle Džindo (Dnevnik 2)

Turisti uživaju u ljetnom programu bh. kulturnih institucija

Upoznati jedan grad znači približiti se njegovom kulturnom naslijeđu. U tom smislu, muzeji i galerije ispunjavaju ulogu glavnog edukatora. Njihov ljetni cilj je da turisti budu bogatiji za barem jednu informaciju u kreiranju idejne slike o Bosni i Hercegovini.

federalna.ba

muzeji
UNESCO muzeji gubitak
0 17.05.2021 14:19
muzeji pad posjećenosti
0 13.04.2021 13:10
Francuska muzeji
0 08.02.2021 08:40