Tri četvrtine neplaćenog rada obavljaju žene i djevojčice
(Izvor: Fena/ Hazim Aljović)

Tri četvrtine neplaćenog rada obavljaju žene i djevojčice

Pred sjednicu Komisije Predstavničkog doma Federalnog parlamenta za ravnopravnost spolova o temi "Ekonomija brige i neplaćeni rad žena", predsjednica Komisije Alma Kratina izjavila je novinarima da je ovaj skup organiziran u okviru "16 dana aktivizma“ u želji da skrene pažnju na pitanja rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja. 

Sjednica je upriličena u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Gender centrom FBiH, Ambasadom Švedske u BiH i organizacijom UN Women u BiH.

- Želimo skrenuti dužnu pažnju na no što se skriva u pojmu neplaćenog ženskog rada. Sama činjenica da tri četvrtine neplaćenog rada obavljaju žene i djevojčice ukazuje na to koliko su one podređene i nemaju jednake mogućnosti da se ostvare na tržištu rada, ali ni da napreduju na radnim mjestima – kazala je Kratina.

Kako je navela, Komisija za ravnopravnost poslova učinit će sve, usvajajući važne zaključke ove sjednice, da u Parlamentu ukaže na to šta treba sistemski učiniti, prvenstveno u segmentu socijalne politike i rada, kako bi žene bile manje opterećene neplaćenim ženskim radom koji se uglavnom odnosi na brigu o starim osobama, o djeci i osobama s poteškoćama u razvoju.

Kratina je pohvalila saradnju federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića s ovom parlamentarnom komisijom te njegova nastojanja da sva pitanja koja su bila nedovoljno zastupljena u sistemu socijalne zaštite budu sada otvorena na bolji način.

Ministar Delić je kazao da je tema sjednice parlamentarne Komisije za ravnopravnost spolova nedavno dospjela u fokus javnosti te je najviše zahvaljujući Ambasadi Švedske i UN Womenu, izrađena prva i polazna studija u Bosni i Hercegovini o ekonomiji brige. Ambasada i UN Women su također bile inicijatori da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bude prva institucija u Bosni i Hercegovini koja je pristupila alijansi globalne ekonomije brige.

- Nedavno smo, na poziv UN Womena, bili u New Yorku i obilježili prvi Međunarodni dan ekonomije brige, sastali se s vodećim ljudima Ujedinjenih nacija u ovom segmentu i dobili čvrsta obećanja da ćemo sve projekte u narednom periodu zajedno implementirati. Mi smo od prvog dana u ovoj temi i drago nam je što se UN Women potrudio da od naredne godine imamo i eksternog konsultanta u Ministarstvu rada i socijalne politike, koji će raditi samo u ovoj oblasti - kazao je Delić.

Izrazio je spremnost Ministarstva da osim zakonske regulative o socijalnim uslugama, implementira sve preporuke navedene studije zajedno s predstavnicima Federalnog parlamenta.

- Želim svakako da poručim da je kod nas duboko patrijarhalno društvo u kojem se od žene očekuje da kući obavlja sve poslove kao da nema profesionalne obaveze, a na poslu sve profesionalno kao da nema porodice i briga te je nažalost sav teret porodice, neplaćenih poslova, brige o starima, mladima i nemoćnima, na ženi – kazao je Delić.

Putem zakonske regulative, prevenstveno putem Zakona o radu i Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, Ministarstvo će raditi na unapređenju prava i statusa žena u Federaciji BiH, najavio je Delić izražavajući nadu da će svi segmenti društva podržati ta nastojanja.

Eva Smedberg, direktorica Odjela Ambasade Švedske u BiH za razvojnu saradnju, podsjećajući da je današanja sesija Komisije za ravnopravnost spolova posvećena raspravi o temi ekonomije brige, navodi da je taj segment ekonomije zanamaren i nije formaliziran, prepoznat na način koji zaslužuje.  

- Žene koje se bave kućnim radom, brinu za djecu, starije i osobe s razvojnim poteškoćama, imaju važnu ulogu u društvu, ali taj njihov angažman nije kompenziran na odgovarajući način, što često ima negativan učinak na njihovo ekonomsko osnaživanje i učešće na tržištu rada. Mojoj zemlji je zadovoljstvo finansirati projekt koji provode UNDP, UNICEF i UN Women pod nazivom 'Provedba okvira za ciljeve održivog razvoja u BiH u svrhu održivog i inkluzivnog rasta'. Ovaj projekat daje doprinos pitanjima koja se odnose na ekonomiju brige direktnim angažmanom i radom s relevantnim interesnim stranama u cilju izrade politika poboljšanja aspekata ekonomije brige i društvene politike – kazala je Smedberg.

Ona je uvjerena da će angažman Komisije za ravnopravnost spolova doprinijeti početku društvne diskusije o ovoj važnj temi, navela je.

federalna.ba/Fena

Komisija Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 16 dana aktivizma Alma Kratina
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH Mladen Bošković
0 16.05.2024 19:11
Saudijska Arabija Komisija rodna ravnopravnost
0 28.03.2024 12:35
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
0 31.01.2024 18:02
Admir Čavalić Belmin Zukan Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH budžet Federalni budžet
0 22.01.2024 16:42
Zakon o osuđenim pedofilima Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
0 21.12.2023 15:39
16 dana aktivizma 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja
0 08.12.2023 21:51