Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

"Tradicionalna narodna muzika", serija 4: Crnogorska narodna muzika i Ksenija Cicvarić, vrsna interpretatorka crnogorske tradicijske muzike

Posebno nas raduju dešavanja u čijem su fokusu seoska i gradska tradicijska muzika. Ovoga puta izdvojili smo Muzičku akademiju u Sarajevu koja daje svoj doprinos i to zahvaljujući, prije svega, profesorima, a zatim i studentima koji pokazaju veliku ljubav i entuzijazam prema tradiciji. U Sarajevu je upriličena promocija naučnog zvučnog izdanja Crnogorska narodna muzika – terenski snimici Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U okviru ovog projekta saradnju su ostvarili istraživači Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Sarajevskog univerziteta i Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Nakon priče o novom zvučnom izdanju Muzičke akademije u Sarajevu, "Tradicionalna narodna muzika", serija 4: Crnogorska narodna muzika, prisjetili smo se i Ksenije Cicvarić, vrsne interpretatorke crnogorske tradicijske muzike. S obzirom na to da smo ovoj umjetnici posvetili jednu od naših emisija, ovoga puta izdvojili smo nekoliko inserata... 

Moj život je muzika Federalni radio
Vijesti u 17 Federalni radio
0 30.03.2023 17:21
sport Federalni radio
0 30.03.2023 17:13
sport Federalni radio
0 29.03.2023 23:44
Vijesti u 22 Federalni radio
0 29.03.2023 22:49
sport Federalni radio
0 29.03.2023 17:48
Vijesti u 17 Federalni radio
0 29.03.2023 17:45