TIBiH: Zakon o VSTV-u upućen u PSBiH i dalje ne osigurava kontrolu imovine sudija i tužilaca
(Izvor: Arhiv)

TIBiH: Zakon o VSTV-u upućen u PSBiH i dalje ne osigurava kontrolu imovine sudija i tužilaca

Izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), koje je Vijeće ministara BiH uputilo u parlamentarnu proceduru, pogoršane su novim izmjenama kojima vlast nastoji oslabiti mehanizme prevencije sukoba interesa, kontrole povezanih osoba i imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija.

Ocjena je to Transparency Internationala u BiH (TIBIH), koji u saopćenju za javnost upozorava na negativne posljedice takvih poteza, a u vezi s čime je uputio komentare predlagaču zakona kao i dopis Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH) i klubovima poslanika.  

- Prijedlog Zakona koji je upućen u proceduru iako djelimično unapređuje mehanizme odgovornosti u pravosuđu nije adresirao sve preporuke Venecijanske komisije i Evropske unije jer je Vijeće ministara BiH unijelo nove izmjene koje sužavaju odredbe o sukobu interesa i opseg informacija koje nosioci pravosudnih funkcija i članovi Vijeća moraju prijavljivati u imovinskim kartonima - upozoravaju iz TIBiH.

Pored toga, TIBiH podsjeća kako je od početka upozoravao da "obaveza podnošenja podataka o imovini samo za članove istog domaćinstva ostavlja mogućnost prijavljivanja imovine na bliske srodnike na način da se imovina prikriva i prenosi npr. na punoljetnu djecu koja ne žive u istom domaćinstvu, čime se ponovo omogućava skrivanje informacija o imovini i načini njenog sticanja".

- Također, ostavlja se i mogućnost da oni za koje postoji obaveza da dostave podatke o imovini to odbiju, što otvara dodatni prostor za zaobilaženje odredbi o prijavljivanju imovine - precizira se. 

Za TIBiH je sporan i način provjere prijavljenih podataka u imovinskim kartonima gdje se ostavlja prostor za subjektivnu procjenu kriterijuma rizika i nejednak tretman pri izboru nosilaca pravosudnih funkcija što će, kako navode, u konačnici prestavljati prepreku za efikasnu kontrolu imovine i privatnih interesa nosilaca javnih funkcija.

- S druge strane, sankcije za nepravovremeno dostavljanje ili za svjesno dostavljanje netačnih ili nepotpunih informacija u imovinskim kartonima nisu adekvatno propisane. Također, sporno je i to što je Jedinica za integritet, koja bi trebala biti nadležna za provođenje odredbi o sukobu interesa i kontrolu imovinskih kartona, postavljena u Sekretarijat VSTV-a što dovodi u pitanje njenu nezavisnost i nepristrasnost u odnosu na same članove Vijeća - pojašnjava se u saopćenju.

Stoga, TIBiH smatra kako predložene izmjene i dalje ne rješavaju na adekvatan način pitanja sukoba interesa i nespojivosti drugih poslova nosilaca pravosudnih funkcija, kao i statusa i nezavisnosti Ureda disciplinskog tužioca, a što je preduslov za osiguranje odgovornosti sudija, tužilaca i članova vijeća. 

- Posebno zabrinjava činjenica da vlast ovako važnim reformskim zakonima pristupa na način da se pokušavaju razvodniti suštinske reforme na šta je upozorila i međunarodna zajednica a treba podsjetiti da je bilo i nekoliko pokušaja da se zakoni iz 14 prioriteta usvoje u verziji koja je gora od postojeće i koja dodatno može unazaditi stanje korupcije u BiH - navodi se u saopćenju. 

Stoga, TIBiH poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da kroz parlamentarnu proceduru usvoji rješenja koja su prethodno usaglašena sa evropskim i međunarodnim standardima, "a kako bi se izbjeglo dalje podrivanje ionako niskog povjerenja javnosti u pravosudne institucije koje je po svim relevantnim istraživanjima na istorijskom minimumu". 

federalna.ba/Fena

Transparency International BiH izmjene Zakona o VSTV-u BiH
Javna uprava reforma Transparency International BiH
0 30.11.2023 12:43
korupcija Transparency International BiH BIRN BiH
0 05.10.2023 21:37
Transparency International BiH Zviždači
0 23.06.2023 13:01
Transparency International BiH rad vlada netransparentnost
0 14.06.2023 13:49