Prilog: Irena Antić

TI BiH: Novi Zakon o slobodi pristupa informacijama sadrži dugu listu izuzetaka i mogućih ograničenja

Novi Zakon o slobodi pristupa informacijama koji je usvojen u Parlamentu BiH umanjuje opseg stečenih prava i dostignuća sa postojećim zakonima, dok u određenim aspektima novo rješenje nije u skladu sa međunarodnim standardima i praksama. Rečeno je, među ostalim, na konferenciji „Novi zakon o slobodi pristupa informacijama – napredak ili novi izazovi u pristupu informacijama“ koju je u Sarajevu organizirao Transparency International BiH. Skup je bio prilika za analizu Zakona i procesa koji je prethodio njegovom usvajanju. Razmijenjena su iskustava u provedbi zakona iz ove oblasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

 

Usvojeni Zakon značajno ograničava pristup informacijama od javnog interesa, s obzirom na to da sadrži dugu listu izuzetaka ili mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti čime je evropski standard otvorenog i slobodnog pristupa javnim informacijama pretvorio u izuzetak, a ne pravilo.

Da je primjena prava na pristup javnim informacijama potencijalno pogoršana novim zakonom ukazuje i umanjenje nadležnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava, što nikako ne predstavlja kretanje u pravom smjeru“, kazao je, među ostalim, Srđan Blagovčanin iz Transparenca Internationala BiH.

Posebno zabrinjava, ističe Blagovčanin, rješenje da Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH dobija ulogu drugostepenog organa, imajući u vidu iskustva sa zastojem u radu i funkcioniranju Vijeća ministara, što se direktno odražavalo na stagnaciju postupaka, kršenje rokova, a samim tim i kršenje ljudskih prava.

 

Govoreći na konferenciji „Novi zakon o slobodi pristupa informacijama – napredak ili novi izazovi u pristupu informacijama“, koju je u Sarajevu organizirao Transparency International BiH, Aladin Abdagić iz Centra za istraživačko novinarstvo istakao je da dugogodišnja istraživanja novinara CIN-a pokazuju da su vlasti na svim nivoima u BiH često pravile opstrukcije u provođenju zakona, da bi prikrili informacije.

 

Obraćajući se učesnicima konferencije u ime Ambasade Kraljevine Švedske, Brigita Jonson (Brigitta Jansson) je naglasila da načela otvorenosti i transparentnosti leže unutar osnovnog načela ljudskih prava:

Obaveza nositelja dužnosti je da poštuju i provede načela, a pravo građana na pristup informacijama temeljno je u svakom demokratskom društvu.

 

 

 

pristup informacijama Zakon o slobodi pristupa informacijama Federalni radio
Ljeposava Petković Federalni radio
0 08.12.2023 18:26
sport Federalni radio
0 08.12.2023 17:59
Vijesti u 17 Federalni radio
0 08.12.2023 17:59