Svako dobro - Bajramsko izdanje, 10.07.2022.

Prema vjerovanju muslimana učenje Kur'ana treba biti razgovijetno. Vremenom su se definisala i pravila na koji način se prenose poruke posljednje Božije objave.

Ton saza jedinstven je u našoj tradicionalnoj muzici, a najsličniji je treperenju trske. Avdo Lemeš je vjerni čuvar ove tradicije.

federalna.ba

Svako dobro Bajram Kurban-bajram
Svako dobro
0 27.09.2023 19:30
Svako dobro
0 20.09.2023 19:29
Svako dobro
0 13.09.2023 19:31
Svako dobro
0 06.09.2023 19:04
Svako dobro
0 12.07.2023 19:31
Svako dobro
0 05.07.2023 19:06