Svako dobro, 31.03.2021.

Rijetke su vodenice na rijekama u BiH, a još rjeđe je vidjeti nekog poput nane Hatidže koja i u sedamdesetim godinama života ponosno radi kao vodeničar.

Posjetili smo selo Hutovo, na putu prema moru, koje je nekada bilo važna tačka Neumskog zaleđa. I danas je živo, ali pomalo i pusto.

federalna.ba

Svako dobro
Goražde Heroji Svako dobro
0 15.04.2021 15:01
Svako dobro
0 14.04.2021 18:13
Svako dobro Ibrahim Hadžiselimović
0 08.04.2021 10:45
Svako dobro
0 08.04.2021 10:39
Svako dobro
0 07.04.2021 20:28