Svako dobro, 06.07.2022.

Prema vjerovanju muslimana učenje Kur'ana treba biti razgovijetno. Vremenom su se definisala i pravila na koji način se prenose poruke posljednje Božije objave.

Ton saza jedinstven je u našoj tradicionalnoj muzici, a najsličniji je treperenju trske. Avdo Lemeš je vjerni čuvar ove tradicije.

federalna.ba

Svako dobro
Svako dobro Bajram Kurban-bajram
0 10.07.2022 17:44
Svako dobro
0 29.06.2022 19:50
Svako dobro
0 22.06.2022 20:06
Svako dobro
0 15.06.2022 20:29
Svako dobro
0 08.06.2022 20:03
Svako dobro
0 01.06.2022 19:59