Svako dobro, 06.07.2022.

Prema vjerovanju muslimana učenje Kur'ana treba biti razgovijetno. Vremenom su se definisala i pravila na koji način se prenose poruke posljednje Božije objave.

Ton saza jedinstven je u našoj tradicionalnoj muzici, a najsličniji je treperenju trske. Avdo Lemeš je vjerni čuvar ove tradicije.

federalna.ba

Svako dobro
Svako dobro
0 30.11.2022 18:44
Svako dobro
0 25.11.2022 13:14
Svako dobro
0 23.11.2022 18:59
Svako dobro
0 16.11.2022 19:01
Svako dobro
0 02.11.2022 20:02
Svako dobro
0 26.10.2022 18:55