Svako dobro, 02.06.2021.

Živopisnu hebrejsku kaligrafiju Anna Kožemjakin je savladala sama. Skoro zaboravljenim RAŠI pismom, kojim su nekada pisali Sefardi u Bosni. Njeni radovi nalaze se u prestižnim muzejima u svijetu, a njeno znanje i umijeće je jedinstveno na Balkanu. Šta biste vi uradili da imate 12 hektara zemlje? Fadil Varupa je napravio uzgajalište za više od 100 jelena lopatara. Provjerili smo kako sve to izgleda i na koji način se uzgajaju divlje životinje.

Svako dobro Emisije FTV emisije
Emisije FTV emisije Dnevnik FTV dnevnik Dnevnik 1 Federalna televizija FTV
0 17.06.2021 13:39
Svako dobro
0 17.06.2021 13:32
Vijesti Vijesti u 12 emisije radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 17.06.2021 12:53
Svako dobro
0 16.06.2021 20:02
radio FTV emisije
0 16.06.2021 15:49