Sutra u Sarajevu konferencija "Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja"
(Izvor: World Vision BiH)

Sutra u Sarajevu konferencija "Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja"

Međureligijsko vijeće BiH i World Vision BH Fondacija od 17-19. novembra 2023. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, organiziraju  trodnevnu konferenciju projekta „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja".

Cilj konferencije  je predstaviti preventivne akcije i primjere dobre prakse u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja u BiH.

U saopćenju  World Vision BH Fondacije, između ostalog se navodi, da vjerske zajednice i crkve imaju veliki uticaj u BiH društvu, bitni su saveznici u nastojanju da se svim  članovima društva omoguće jednake prilike, bez dikriminacije.

"S tim u vezi, vođeni principima vjere, zajedno ćemo sa dječacima, djevojčicama, muškarcima i ženama te vjerskim službenicima doprinijeti mijenjanju negativnih, štetnih praksi, ponašanja i ustaljenih normi u lokalnim zajednicama. Aktivnosti će se odvijati u okviru projekta Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja koji podržava Evropska unija, a provode World Vision BH Fondacija i Međureligijsko vijeće u BiH.

Kroz projekat će World Vision BH Fondacija i Međureligijsko vijeće BiH, osnovati Mrežu žena vjernica i jačati kapacitete vjerskih službenika kako bi zajedno prevenirali i smanjili nasilje nad djecom i rodno uvjetovano nasilje u 23 općine/grada u Bosni i Hercegovini. Pored toga, projektne aktivnosti će potaći jednako učešće i doprinos životu zajednice svih njenih članova, bez obzira na spol i rod"- navodi se u saopćenju.

Pararelno sa osnivanjem Mreže i umrežavanjem mladih i vjerskih službenika, projekt predviđa provedbu istraživanja koje će odgovoriti na pitanja socijalne uključenosti, jednakih prilika za sve članove zajednice i prevencije nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja.

Kroz aktivnosti koje će biti zasnovane na rezultatima istraživanja, vjerski službenici, djeca i mladi će zajedno sa Mrežom žena vjernica zagovarati prevenciju i smanjenje nasilja nad djecom, rodno zasnovanog nasilja u cilju doprinosa zajednici za jednako učešće svih članova društva.

Nadalje, prepoznavši važnost mišljenja djece i mladih u procesu donošenja odluka, osigurat će se  njihovo učešće u Odboru djece i mladih,  koji Vijeće za djecu BiH i druga tijela i institucije informiše o stanju dječijih prava i potrebama na lokalnom nivou-saopćili su organiuzatori konferencije 

federalna.ba

konferencija -nasilje nad djecom